Český západ, o.p.s.

27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
13.3.2017

Od ledna 2017 realizujeme nový projekt Cesta k rovnocennému vzdělávání podpořený Nadací Albatros. Jeho cílem je podpořit děti, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, v jejich předškolní přípravě, ale také pro ně zajistit individuální podporu a odbornou pomoc tam, kde je to potřeba. Součástí projektu budou i volnočasové aktivity pro tuto skupinu dětí. Novinkou v naší činnosti bude například zprostředkování pravidelné hipoterapie pro čtyři vytipované děti. Více o projektu....

 

>>>
2.3.2017

Představujeme Vám rozhovor s naší ředitelkou Petrou Vodenkovou, který vznikl v rámci letního pobytu - kurzistů - romských novinářů, u nás v Českém západě. Více

>>>
Český západ » Činnost » Projekty ukončené » Lepší budoucnost pro romské děti a mládež

Lepší budoucnost pro romské děti a mládež

 

Termín realizace: 1. 4. 2015 - 31. 3. 2016
 
Projekt Lepší budoucnost pro romské děti a mládež poskytuje podporu romským rodinám ze sociálně vyloučených lokalit Toužimska a Tepelska tak, aby romské děti a mládež byly v budoucnu schopné se plnohodnotně zařadit do většinové společnosti, na trh práce a do života mimo vyloučenou lokalitu. Podpora je poskytována prostřednictvím aktivit, které v dosavadní nabídce chyběly, ale jsou velice potřebné.
 
Hlavní aktivity projektu:
  • podpora předškolního vzdělávání dětí z Nové Farmy,
  • podpora a motivace při vzdělávání dětí v rodinách,
  • volnočasové aktivity v rodinách,
  • volnočasové aktivity pro děti a mládež

Předškolní výchova pro děti z Nové Farmy

školička na Nové Farmě pravidelně dvakrát týdně, v prostorách Českého západu pod vedením pedagogického pracovníka. Jedná se o přípravu na běžnou předškolní výchovu, která obsahuje všechny aktivity pro ni typické (rukodělné činnosti, říkanky, písničky, společenské hry, rozvoj grafo-motoriky, řeči, spolupráce a komunikace). Průměrný počet dětí docházejících do školičky je 8-11. 

Podpora a motivace rodin na Nové Farmě ke vzdělávání

pravidelné návštěvy pracovnic ČZ v rodinách s cílem podpory dětí i rodičů při vzdělávání a zvyšování jejich motivace ke školní docházce a jejímu úspěšnému zvládnutí. Příprava do školy, vybavenost pomůckami, konzultování probíraného učiva, komunikace se školou. 

Volnočasové aktivity v rodinách

volnočasové aktivity - především tvořivé dílny - probíhající přímo v rodinách, jejichž cílem je ukázat rodičům (maminkám) jak smysluplně a příjemně trávit čas se svými dětmi.  Aktivitu vede pedagogický pracovník, s psychologickým vzděláním, komunikuje s rodinou v jejím přirozeném prostředí a napomáhá lepší komunikaci a porozumění mezi jejími členy, mezi dětmi a rodiči. 

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

zvláštní důraz je v této aktivitě kladen na pravidelnou a intenzivní práci s mládeží ve věku 13-18 let, kdy se často vytrácí motivace a aktivní zapojování se do smysluplného a bezpečného trávení volného času. Nabídka volnočasových aktivit odráží jejich zájem, potřeby, tak, aby mohli zažívat srovnatelné věci se svými vrstevníky. Aktivity probíhají jak přímo ve vyloučených lokalitách tak především mimo ně, s cílem zažít co nejvíce v jiném prostředí. Nabídka takových aktivit je pro děti a mládež žijících v sociálním vyloučení totiž velmi omezená a obtížně dostupná.  V letních měsících, a především v době prázdnin zahrnuje tato aktivita i vícedenní zážitkové výjezdy, výlety a akce. 

 

Tiskové zprávy o projektu:

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
 

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje