Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Činnost » Projekty ukončené » Lepší budoucnost pro romské děti a mládež

Lepší budoucnost pro romské děti a mládež

 

Termín realizace: 1. 4. 2015 - 31. 3. 2016
 
Projekt Lepší budoucnost pro romské děti a mládež poskytuje podporu romským rodinám ze sociálně vyloučených lokalit Toužimska a Tepelska tak, aby romské děti a mládež byly v budoucnu schopné se plnohodnotně zařadit do většinové společnosti, na trh práce a do života mimo vyloučenou lokalitu. Podpora je poskytována prostřednictvím aktivit, které v dosavadní nabídce chyběly, ale jsou velice potřebné.
 
Hlavní aktivity projektu:
  • podpora předškolního vzdělávání dětí z Nové Farmy,
  • podpora a motivace při vzdělávání dětí v rodinách,
  • volnočasové aktivity v rodinách,
  • volnočasové aktivity pro děti a mládež

Předškolní výchova pro děti z Nové Farmy

školička na Nové Farmě pravidelně dvakrát týdně, v prostorách Českého západu pod vedením pedagogického pracovníka. Jedná se o přípravu na běžnou předškolní výchovu, která obsahuje všechny aktivity pro ni typické (rukodělné činnosti, říkanky, písničky, společenské hry, rozvoj grafo-motoriky, řeči, spolupráce a komunikace). Průměrný počet dětí docházejících do školičky je 8-11. 

Podpora a motivace rodin na Nové Farmě ke vzdělávání

pravidelné návštěvy pracovnic ČZ v rodinách s cílem podpory dětí i rodičů při vzdělávání a zvyšování jejich motivace ke školní docházce a jejímu úspěšnému zvládnutí. Příprava do školy, vybavenost pomůckami, konzultování probíraného učiva, komunikace se školou. 

Volnočasové aktivity v rodinách

volnočasové aktivity - především tvořivé dílny - probíhající přímo v rodinách, jejichž cílem je ukázat rodičům (maminkám) jak smysluplně a příjemně trávit čas se svými dětmi.  Aktivitu vede pedagogický pracovník, s psychologickým vzděláním, komunikuje s rodinou v jejím přirozeném prostředí a napomáhá lepší komunikaci a porozumění mezi jejími členy, mezi dětmi a rodiči. 

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

zvláštní důraz je v této aktivitě kladen na pravidelnou a intenzivní práci s mládeží ve věku 13-18 let, kdy se často vytrácí motivace a aktivní zapojování se do smysluplného a bezpečného trávení volného času. Nabídka volnočasových aktivit odráží jejich zájem, potřeby, tak, aby mohli zažívat srovnatelné věci se svými vrstevníky. Aktivity probíhají jak přímo ve vyloučených lokalitách tak především mimo ně, s cílem zažít co nejvíce v jiném prostředí. Nabídka takových aktivit je pro děti a mládež žijících v sociálním vyloučení totiž velmi omezená a obtížně dostupná.  V letních měsících, a především v době prázdnin zahrnuje tato aktivita i vícedenní zážitkové výjezdy, výlety a akce. 

 

Tiskové zprávy o projektu:

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
 

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje