Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » Činnost » Sociální služby » Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

 

Číslo registrace služby: 6640080

Služba je poskytována od: 1. 1. 2007

Působnost: Služba je poskytována v regionech Toužimska a Tepelska.

Časy poskytování služby:

Po   7:30 - 18:00
Út    7:30 - 18:00
St    7:30 - 18:00
Čt    7:30 - 18:00
Pá   7:00 - 15:00
 
Základní činnosti služby:
 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Oblasti podpory rodin 

Poskytování služby probíhá ve spolupráci s Karlovarským krajem a jeho regionálními kartami, kde jsou definovány oblasti potřeb klientů. Jedná se především o:

 • zprostředkování odborného poradenství,
 • podpora při zajišťování základních dokladů
 • podpora při vzdělávání
 • pracovní uplatnění
 • pomoc se zajištěním sociálních dávek a řešení dluhové problematiky
 • pomoc při hledání a udržení si bydlení
 • podpora v oblasti zdraví
 • rozvoj rodičovských kompetencí
 • kontakt se společenským prostředí

Forma služby

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Cíle služby

 • Ve spolupráci s celou rodinou vytvářet podmínky pro vyrovnávání úrovně schopností a dovedností všech dětí z Dobré Vody vzhledem k jejich vrstevníkům a připravit je tak na vstup do mateřské a základní školy, a to ve spolupráci s jejich rodiči.
 • Podporovat studenty při přestupu ze ZŠ na SŠ a podporovat (doprovázení) stávajících studentů během studia (doučování, materiální podpora) tak, aby svá studia dokončili.  Zlepšit spolupráci s učiteli tak, aby vedla ke zvyšování školní úspěšnosti a zvyšování motivace pro další studium.
 • Podporovat dospělé členy rodin při uplatňování se na trhu práce.
 • Nabízet rodinám s dětmi z Dobré Vody každodenní bezpečný, inspirativní prostor, kde se usiluje o zmírnění sociálního vyloučení a pozitivní změnu v životním způsobu dětí i jejich rodičů.
 • Zajistit preventivní vzdělávací programy zaměřené na hospodaření s financemi, na problematiku závislostí – gamblerství, drogovou prevenci, na sexuální výchovu a výchovu k zodpovědnému rodičovství.
 • Poskytnout rodinám a dětem možnost smysluplně trávit volný čas a skrze společné aktivity rozvíjet jejich tvořivý potenciál, zlepšovat vzájemné vztahy, zvyšovat jejich sebevědomí a vést děti ke zklidnění a soustředěné práci.

Cílová skupina

Rodiny s dětmi, které se ocitly v sociálně nepříznivé situaci.
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytované za finanční podpory Karlovarského kraje.

 

  

MPSV  
 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje