Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » O nás » Historie

Historie

 

Vznik občanského sdružení Český západ iniciovali bratři trapisté z nedalekého kláštera v Novém Dvoře v roce 2001. Při stavbě svého kláštera si všimli úskalí života v romské komunitě v Dobré Vodě a několika mužům nabídli pracovní uplatnění při výstavbě kláštera. Na základě této spolupráce vzniklo 17. 12. 2001 občanské sdružení Český západ, které začalo působit v Dobré Vodě začátkem roku 2002. Jeho zakládajícími členy byli Ján Dunček – zástupce dobrovodských obyvatel, Jan Lego a Karel Podsedník – koordinátoři zaměstnávání mužů z dobrovodské komunity.

V letech 2000-2002 působilo v Dobré Vodě ve spolupráci s trapisty "Společenství Jan 10 pro službu dětem a mládeži". Dobrovodské romské integrační centrum bylo jedním z několika míst jeho působnosti. V prosinci 2001 začalo v Dobré Vodě zároveň působit i o.s. Český západ a o rok později, koncem roku 2002, zde Společenství Jan 10 ukončilo svoji činnost a předalo Českému západu část majetku i zaměstnance.

Postupně pak do Českého západu přicházeli další zaměstnanci a sdružení začalo nabízet nově i aktivity pro děti a ženy. Jednalo se hlavně o volnočasové a vzdělávací programy. Po příchodu Jany Kosové se začala v aktivitách sdružení uplatňovat metoda komunitní práce, která místním Romům umožňuje, aby se učili problémy řešit svépomocí a postupně brali svůj život do vlastních rukou.
 

Stručný přehled:

Rok 2001

 • 17. prosince je založeno občanské sdružení Český západ.

Rok 2002

 • Od začátku roku začíná sdružení skrze různé aktivity usilovat o lepší život členů převážně romské komunity v Dobré Vodě.

Rok 2003

 • V aktivitách sdružení se začíná uplatňovat komunitní práce.
 • Vznik textilní dílny v sídle sdružení, která zaměstnává romské ženy z Dobré Vody a okolí.
 • Vznik Odpoledního klubu v Toužimi, kde mohou děti po skončení výuky ve škole smysluplně trávit čas do odjezdu autobusového spoje domů.


Rok 2005

 • Vznik prvního strategického plánu organizace, na jehož základě se od té doby každoročně sestavují plány aktivit Českého západu.
 • Odkup panelového domu v Dobré Vodě, kde bydlí naši klienti, od města Toužim Českým západem. Dům byl toho času v havarijním stavu.


Rok 2006

 • Významné rozšíření organizace v rámci projektu Rozvoj Českého západu.
 • Výkonnou ředitelkou Českého západu se od 1. 1. 2006 stává Mgr. Jana Kosová (doposud vedl organizaci předseda sdružení)
 • Vznik šestičlenného domovního výboru panelového domu, jehož členové postupně získávají dovednosti potřebné ke společné správě domu.
 • Odstraňování havarijního stavu panelového domu (až do roku 2007) díky finančním prostředkům z Úřadu vlády ČR a ochotě obyvatel domu podílet se na opravách vlastními silami.
 • Zahájení projektu „Komunitní práce v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku“ v rámci grantového schématu „Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji“ Společného regionálního operačního programu (SROP). Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2008.


Rok 2007

 • Český západ začal poskytovat sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., jednalo se o terénní programy a sociálně aktivizační programy pro rodiny s dětmi.
 • Vznik osadního výboru, který zastupuje zájmy obyvatel Dobré Vody na zasedání zastupitelstva Toužimi.
 • Zahájení terénní sociální pomoci ve dvou nových lokalitách – Nová Farma a Služetín u Teplé.
 • Český západ získal od města Toužim do pronájmu nové prostory pro Odpolední klub na nám. Jiřího z Poděbrad v Toužimi.

 • Český západ získal nové logo, jeho tvůrcem byl Jan Pelc z Atelieru Pelc v Karlových Varech.

 • Česká televize natáčela v Dobré Vodě dvacetiminutový dokument Český západ: Romové a trapisti režisérky Aleny Hynkové (odvysíláno v únoru 2008).


Rok 2008

 • Získání prestižní značky Ethnic Friendly zaměstnavatel za rovné zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem.
 • Český západ se 1. prosince stává členem Evropské sítě proti diskriminaci (ENAR - European Network Against Racism). ENAR je evropská síť nevládních organizací bojující proti rasismu, xenofobii a antisemitismu. (Členství bylo ukončeno 3. 4. 2012.)
 • Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity v Dobré Vodě ze 100 % v roce 2000 na 40 % v roce 2008 (v hlavní sezóně).
 • Zřízení keramické dílny a rozšíření programů sdružení o kurzy keramiky.
 • Vznik Klubu přátel Českého západu, který sdružení příznivce sdružení, kteří finančně podporují jeho činnost.


Rok 2009

 • Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity v Dobré Vodě z téměř 100 % v roce 2000 na 35 % v roce 2009 (v hlavní sezóně).
 • Otevření dobročinného obchodu BUŤI ve Veleslavínově ulici v Plzni.
 • Získání prestižní ceny Gipsy Spirit v kategorii neziskových organizací.
 • Získání poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za vynikající realizaci projektu Keramická dílna v Dobré Vodě, terapie a sociální integrace.
 • Návštěva ministra Michala Kocába a Výboru pro národnostní menšiny Karlovarského kraje v Dobré Vodě.
 • Zahájení pravidelných dobrovolných brigád za účelem zkrášlení veřejných prostranství v obci v rámci projektu Společně v Dobré Vodě. Celkem odpracováno 2 479 hodin na šesti brigádách. Je vybudován například dřevěný altán pro odpočinek místních i návštěvníků Dobré Vody.
 • Spolupráce se 120 dobrovolníky, kteří pro nás odpracovali stovky hodin.
 • Český západ pomohl pěti dospělým z Dobré Vody k doplnění základního vzdělání, vznikl tak koncept, který pomáhá k lepšímu uplatnění klientů na trhu práce.


Rok 2010

 • Novou výkonnou ředitelkou sdružení se po Mgr. Janě Kosové stává 18. března Soňa Vašíčková.
 • Český západ začíná v rámci lokality Toužim – Teplá spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách.
 • Pokračování v projektu Společně v Dobré Vodě, v rámci něhož je uskutečněno dalších pět veřejných brigád za účelem zkrášlení veřejných prostranství v obci. Je vybudován například dřevěný rumpál nad obecní studnou.
 • Česká televize natáčela v Dobré Vodě další více než dvacetiminutový dokument s názvem Český západ režisérky Aleny Hynkové (odvysíláno v prosinci 2010).
 • Významná česká socioložka a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. navštívila v květnu Dobrou Vodu a Český západ.
 • Hejtman Karlovarského kraje pan Josef Novotný navštívil 19. ledna Dobrou Vodu a Český západ.
 • Český západ získal zdarma reklamu v systému Google AdWords. Dostal se do finální desítky neziskových organizací ČR v programu Google Grants. Nyní tak může propagovat nejen svou činnost, ale i výrobky dílen.


Rok 2011

 • Pořádání již třetího ročníku tanečního festivalu romských souborů Teplá tančí v městě Teplá.
 • Český západ otevírá nové a rozšířené prostory textilní a keramické dílny v Dobré Vodě.
 • Probíhá třetí ročník projektu Společně v Dobré Vodě, obyvatelé Dobré Vody se scházejí na čtyřech brigádách (stavba sušáků, kolotoče, nového pískoviště, stojanů na kola).
 • Český západ kromě dosavadních lokalit Dobrá Voda, Nová Farma, Služetín nabízí terénní programy v nových lokalitách Toužim, Teplá, Poutnov, Pěkovice, Křepkovice a Mrázov.
 • Z důvodu státního smutku se nekoná tradiční putování k živému Betlému.

 

Rok 2012

 • Probíhá částečná rekonstrukce prostor textilní dílny v Hájence - zateplení.
 • změna výkonného ředitele, Soňa Vašíčková ukončuje své působení v této funkci (18. 3. 2010 - 31. 7. 2012).
 • Novou výkonnou ředitelkou se 15. října stává Mgr. Eva Halbrštátová.
 • V Dobré Vodě se konají 3 veřejné brigády v rámci 4. ročníku projektu Společně v Dobré Vodě.
 • Český západ získává akreditaci na kurz Komunitní práce: jak efektivně pracovat v sociálně vyloučených lokalitách? V říjnu až prosinci probíhá jeho první pilotní běh.
 • Je spuštěn nový eshop na adrese eshop.cesky-zapad.cz
 • Na Nové Farmě probíhají první tvořivé kurzy.
 • Český západ se stal plátcem DPH.

 

Rok 2013

 • Český západ vydává v papírové podobě metodiku komunitní práce, na jejíž tvorbě spolupracoval s organizací Cheiron T, o.p.s. a FHS Univerzity Karlovy.
 • Český západ se 31. 12. 2013 transformuje v obecně prospěšnou společnost a jeho nový oficiální název je Český západ, o.p.s.

 

Rok 2014

Nový rok zahajujeme s názvem Český západ, o.p.s. a upraveným logem.

 

Rok 2015

 

Ve čtvrtek 14. 5. 2015 bylo za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové  a dalších hostů otevřeno nové komunitní centrum Českého západu v Dobré Vodě. Stalo se tak po roční rekonstrukci, která se uskutečnila v rámci projektu Revitalizace centra sociálních služeb Dobrá Voda, financovaného z prostředků Evropské Unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného operačního programu. Nové komunitní centrum by mělo Českému západu přinést zlepšení podmínek pro pořádání vzdělávacích i volnočasových aktivit a k poskytování sociálních služeb. Nově bude k dispozici plně vybavený sál, truhlářská a keramická dílna a hovorna. Objekt se také stává sídlem organizace a zázemím pro pracovníky.

 

Rok 2016

Český západ má od 1. dubna 2016 novou ředitelkuPetra Vodenková vystřídala ve funkci Ladislava Lega, který se jako předseda správní rady společnosti, ujal vedení na přechodnou dobu v srpnu 2015.

18. prosince 2016 oslavil Český západ již 15. výročí svého založení. Nadělili jsme si proto nové slavnostní logo, které nám bude po celý rok tuto událost připomínat,  uspořádali jsme oslavu s narozeninovým dortem a řadu dalších aktivit.


Rok 2017

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje