Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>
Český západ » O nás » Naše úspěchy

Naše úspěchy

 

Komunitní práce v Dobré Vodě a na Nové Farmě.

 • Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity v Dobré Vodě z 90 % v roce 2000 na 30-40 % v roce 2013 (v hlavní sezóně, v zimních obdobích chybí nabídka sezónních prací).
 • Snížení četnosti přeřazování dětí ze základní školy do základní školy praktické na polovinu.
 • Podpora středoškolského a mimoškolního vzdělávání, podpora dospělých klientů při doplňování základního vzdělání.
 • Prevence sociálně patologických jevů, která napomáhá ke snižování kriminality a omezování projevů záškoláctví, šikany či drogové závislosti.
 • Zastupování zájmů obyvatel v zastupitelstvu města Toužim Osadním výborem Dobré Vody, který vznikl v roce 2007 a je složen z romských a ne-romských obyvatel obce.
 • Odstranění havarijního stavu panelového domu v Dobré Vodě díky dotaci ze státního rozpočtu ČR a za výrazného přispění samotných obyvatel domu.
 • Tvorba nových pracovních míst, rekvalifikace a zvyšování odbornosti klientů, větší úspěšnost klientů na volném trhu práce.
 • Zřízení a provozování Odpoledního klubu v Toužimi fungujícího na principech nízkoprahového zařízení. Tento klub slouží jako prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů, nabízí tvůrčí prostor pro volný čas dětí.
 • Aktivní účast dospělých na tvořivých a vzdělávacích programech v Dobré Vodě.
 • Organizování některých společných akcí uvnitř komunity šestičlenným domovním výborem zvoleným ze středu komunity a příprava výboru na samostatnou správu panelového domu, v němž komunita žije.
 • Zařazení mezi úspěšné organizace pracující s romskou menšinou, dlouholeté zkušenosti organizace.
 • Získání prestižní značky Ethnic Friendly zaměstnavatel za rovné zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem.
 • Zřízenítextilní dílny, která má charakter chráněné dílny, neboť zaměstnává ženy ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku.
 • Otevření e-shopu, který nabízí výrobky textilní a keramické dílny Českého západu.
 • Zřízení keramické dílny a rozšíření programů organizace.
 • Úprava řady veřejných míst v Dobré Vodě u Toužimi nejen v rámci projektu Společně v Dobré Vodě.
 • Získání ceny Gypsy Spirit 2009, získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel v roce 2008, poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za vynikající realizaci projektu v roce 2009.

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje