Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>

Dárci a sponzoři 2007

 

Děkujeme našim dárcům a sponzorům za roky 2007 i za roky předchozí!

  • Na realizaci projektů Českého západu o.s. se v roce 2007 a dříve významně finančně podíleli:

Evropský sociální fond a Evropská komise

Evropský sociální fond a Evropská komise prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) poskytly prostředky na projekt Rozvoj Českého západu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo dotaci na realizaci projektu Dveře stále otevřené.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Rada vlády prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí poskytla dotaci na realizaci projektu Na vlastní nohy.

Nadace VIA

Nadace VIA podpořila projekt Na cestě.

  • Finančně nás v roce 2007 a dříve podpořili:

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ poskytla příspěvek na vybavení Odpoledního klubu v Toužimi, posilovny v Dobré Vodě a na realizaci několika exkurzí a výletů s dobrovodskými dětmi.

Nadace Rebecca Susan Buffet

Nadace Rebecca Susan Buffet poskytla finanční podporu činnosti sdružení.

Renovabis

Německá organizace Renovabis podpořila finančně uskutečňování poslání Českého západu.

Autodoprava Běhal

Firma Autodoprava Běhal poskytla finanční příspěvek na kulturní akci v Dobré Vodě.

Všichni účastníci veřejné sbírky na podporu činnosti Českého západu pořádané ve dnech 8.12.2004 - 7.12.2007.

  • Poskytnutím materiálního daru nebo služby nás v roce 2007 a dříve podpořili:

Letní festival tance v roce 2007 podpořili:

Drogerie Lucie Toužim

Papírnictví Tícha

Reklamní dílna s.r.o.

Děti Země

Zahrada Teplá

Fotografie U zvonu

Město Teplá

Karlovarské minerální vody, a.s.

Destiny - reklamní dílna Plzeň

Časopis Sweet 17

Motor-Presse Bohemia, s.r.o.

Velkoobchod MOBE Křimice

KISS Proton

Mrňka Jan

Rozmarýn Teplá

Soutěž o nejhezčí rozkvetlé okno 2007 podpořili:

Frajman plast s.r.o.

Agro a.s.

Zahrada Teplá

Den dětí v roce 2007 podpořili:

Jednota Toužim

Hračkářství Helena Radová

Potraviny na náměstí v Teplé

Dále děkujeme za podporu:

Diecézní charitě Plzeň

Grafickému studiu Bílý slon

Farnímu úřadu Toužim za bezplatné poskytnutí prostor pro činnost dětského klubu v prvních letech jeho činnosti

Úřadu práce Karlovy Vary a Pelhřimov za dotaci platů vybraných zaměstnanců Českého západu

Městskému úřadu Toužim za vstřícný přístup zástupců jednotlivých odborů

Vyšší odborné škole pedagogické ve sv. Janu pod Skalou za metodické vedení a personální zajištění práce s dětmi

MUDr. J. Křížkové, panu J. Tománkovi, manželům Jurčákovým, panu M. Dolečkovi

Pavlu Štíchovi - servis a prodej kopírovacích strojů, Plzeň

panu Jiřímu Čunkovi za darování pingpongového stolu pro děti z Dobré Vody

Humanitárnímu skladu Střediska pracovní rehabilitace v Plzni za pracovní a ochranné pomůcky pro muže

Libuši Řezbové za poskytnutí finanční podpory na vzdělávací kurzy.

Petru Vrzáčkovi za poskytnutí finanční podpory na vzdělávací a mimoškolní aktivity dětí.

Františku Brůnovi a Jiřímu Michutovi za finanční podporu.

panu Mons. Františku Radkovskému za Mikulášskou nadílku pro dobrovodské děti
MUDr. Ivě Weilguny za dorování vybavené lekárny a odborné besedy s lékařkou

občanskému sdružení Ledovec za darování posilovacího stroje
panu Adamu Haunerovi za materiální podporu aktivit pro děti

Člověku v tísni o.p.s. za darování volných vstupenek na festival Jeden svět v Plzni.

Dominik centru za darování volných vstupenek na festival Finále 2007.

Cinestar Plzeň za darování volných vstupenek do multikina.

Lékárně Prima

Ústavu sociální péče Pramen - Mnichov

Manželům Staničkovým

Paní Červené

Státnímu ústavu pro jadernou bezpečnost

Manželům Hejnovým, Evě Meřínské, Marku Fajfrovi za poskytnutí příspěvku na vanový fond.

panu Petru Čaníkovi a Janu Žákovi za správu webových stránek sdružení

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje