Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>

Dárci a sponzoři 2008

 

Na realizaci projektů Českého západu o.s. se v roce 2008 významně finančně podíleli:

Evropská unie

Evropská unie prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) poskytly prostředky na projekt Překonat hranice.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Rada vlády prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí poskytla dotaci na realizaci projektu Na vlastní nohy.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje poskytl dotaci na realizaci projektu Dále s odvahou řešit.

Nadace VIA

Nadace VIA podpořila projekt Na cestě.

  • Finančně nás v roce 2008 podpořili:

Občanské sdružení Na počátku

Občanské sdružení Na počátku poskytlo finační podporu, konzultace v oblasti sociální práce, zapůjčilo osobní počítače, šicí stroj, darovalo pomůcky do tvořivé dílny a poskytlo dobrovolníky z řad členů sdružení.

Nadační fond Znovuzrození

Nadační fond Znovuzrození poskytl finanční podporu aktivitám Českého západu.

Klášter trapistů, Nový Dvůr

Poskytl velkorysou duchovní i materiální podporu a prostory sídla sdružení.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor poskytl příspěvek na vybudování keramické dílny v budoucím komunitním centru v Dobré Vodě.

Individuální dárci - František Brůna, Jiří Michut, Jana Kadrevis.

Všichni členové Klubu přátel Českého západu.

  • Poskytnutím materiálního daru nebo služby nás v roce 2008 podpořili:

Bolid-M

Firma Bolid-M poskytla Českému západu odborné poradenství a podpořila program zaměstnávání.

Firma Zahrada Teplá

Zahrada Teplá podpořila soutěž O nejhezčí rozkvetlé okno v Dobré Vodě, Letní festival tanců v Teplé a nadále podporuje i další aktivity sdružení.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

SÚJB daroval sdružení opakovaně použitý automobil.

Pavel Flajžhans

Darováním psacího stolu pro Odpolední klub v Toužimi.

Martina Bažoutová

Předáním dovednosti tvoření z ovčího rouna našim ženám a věcný dar - rouno, plstící jehly a knížku "Tvoříme z ovčího rouna".

Sestry salesiánky z Plzně

Poskytnutím dárků pro rozjezd kroužku keramiky a dále za taneční boty pro děti.

Marie Horská a její synové Martin a Mirek

Darováním krásných hraček a knih pro dobrovodské děti.

Nadační fond Bohemia

Poskytnutím hygienických prostředků pro potřeby sdružení.

Diecézní charita Plzeň

Poskytnutím potravin z humanitárního skladu.

Skautský oddíl Vločka

Darováním odměn pro děti z Dobré Vody a okolí na Dětský den.

Pojišťovna Allianz

Poskytnutím cen do soutěže O nejhezčí rozkvetlé okno v Dobré Vodě.

Pojišťovna Kooperativa Pardubice

Darováním nábytku do textilní dílny.

Adam Hauner

Poskytnutím použitého automobilu pro potřeby sdružení.

Jiří Vašíček

Poskytnutím dřevěného obložení pro nově vznikající keramickou dílnu v maringotce u komunitního centra Českého západu.

Občanské sdružení Dobrý skutek

Dobrý skutek poskytl literární vánoční dárky pro mladší děti z Dobré Vody.

Reklamní dílna s.r.o.

Poskytnutím několika kusů diářů na rok 2009.

  • Vykonáním služby nás v roce 2008 podpořili:

Atelier Pelc

Poskytnutím grafických prací nad rámec projektu Něco se stane.

Plzeňská pobočka Skupiny ČEZ

Uvolněním tří dobrovolnic v rámci projektu firemního dobrovolnictví.

Portál www.propravo.cz umístěním reklamy na svých webových stránkách. 

 

Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje