Český západ, o.p.s.

13.7.2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.  

 

 

>>>
1.6.2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!

>>>
27.3.2017

Je jaro, něco nového končí a něco začíná. Lidé do Českého západu přicházejí a také odcházejí. Rozšiřujeme naše služby, realizujeme nové projekty, a proto všechno také hledáme nové posily. V současné době stále hledáme NOVĚ vedoucího pracovníka pro tým sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přidejte se k nám!

 

>>>

Dárci a sponzoři 2009

 

Děkujeme našim dárcům a sponzorům za podporu v roce 2009!

  • Na realizaci projektů Českého západu o.s. se v roce 2009 významně finančně podíleli:


Nadace rozvoje občanské společnosti
Evropská unie prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) poskytuje prostředky na projekt Překonat hranice.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MPSV poskytuje dotaci na činnost Českého západu v rámci projektu Dále s odvahou řešit.

Nadační fond Znovuzrození Nadační fond Znovuzrození

Nadační fond Znovuzrození poskytuje finanční prostředky na činnost Českého západu.

Úřad práce Karlovy Vary

Úřad práce Karlovy Vary poskytuje finanční prostředky na podporu programu Zaměstnávání.

Nadace ČEZ
Projekt Mít činnost ve svých rukou (dobročinný obchod Buťi) finančně podpořila Nadace ČEZ.
Rada vlády ČR
MPSV poskytuje skrze Radu vlády ČR dotaci na projekt Na vlastní nohy.
Nadace CS a VIA

Nadace České spořitelny podpořila program rozvoje mistnich iniciativ Nadace VIA
Nadace VIA podporuje projekt Společně v Dobré Vodě.

Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje poskytuje dotaci na realizaci projektu Dále s odvahou řešit.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Projekt Mít činnost ve svých rukou finančně podporuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

  • Finančně nás v roce 2009 podpořili:

Všichni členové Klubu přátel Českého západu.

Všichni přispěvatelé do veřejné tzv. Knoflíkové sbírky, ve které se dosud vybralo více než 10 000 Kč

Naši příznivci (individuální dárci) - František Brůna, Jan Lazar a další anonymní dárci.

Děti z nejdecké domácí školy věnovaly společně 414 Kč ze svého kapesného.

Účastníci ekumenického setkání mladých křesťanů UNIT v Plzni příspěli do kasiček Českého západu celkem 201 Kč.

Nadace Charty 77
Darováním finančního příspěvku ve výši 7 000 Kč na nákup barevné tiskárny a routeru a darováním 3 starších PC z projektu Počítače proti bariérám.

Přispěvatelé na dlažbu před panelovým domem v Dobré Vodě: manželé Anna a Ján Dunčekovi, manželé Gerlinde a Ladislav Berkyovi, MUDr. Marie Čejková, Ing. Jan Litomiský, Mgr. Eva Haunerová, Alena Hynková, Ing. Jan Franc, Marie Kosová, Ivo Paik, Jana Šustová, Mgr. Petr Vaněk, František Vodička, Mgr. Petr Vrzáček, Ing. Karel Ženíšek a další anonymní dárci

  • Poskytnutím materiálního daru nás v roce 2009 podpořili:

Klášter Nový Dvůr
Darováním výborných BIOhořčic pro 1. veřejné plánovací setkání projektu Společně v Dobré Vodě v hodnotě 8 000 Kč.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Darováním vyřazeného osobního automobilu pro potřeby sdružení.

Firma Zahrada Teplá

Darováním 160 ks barevných hrnkových petrklíčů na výzdobu oken obyvatel Dobré Vody.

Lesní společnost Teplá a.s.
Darováním pěti krásných dřevěných ptačích budek pro hnízdění sýkorek.

Miroslava Schwarzová
Darováním použitého LCD monitoru pro potřeby sdružení.

paní Černická z Toužimi
Darováním materiálního daru pro potřeby sdružení.

Cirkus Busch-Roland Cirkus Busch-Roland daroval 50 ks volných vstupenek na odpolední vystoupení cirkusu v Plzni, poděkování patří i "volnému spolku Pativ" za jejich zprostředkování.

Firma BEST, a.s.

řada dárců dobročinného obchodu BUŤI, např. Aleš Hejna, Helena Kyliánová

  • Vykonáním služby nás v roce 2009 podpořili:

Portál Pro Právo umístěním reklamy na svých webových stránkách www.propravo.cz.

Plzeňské křesťanské skupinky umístěním reklamy na svých webových stránkách http://naseskupinka.krestan.org/.

Římskokatolická farnost Plzeň-Bory umístěním reklamy na svých webových stránkách http://rkfplzenbory.krestan.org/.

Firma ETKA s.r.o. poskytnutím 15% slevy na tkaní nových etiket pro výrobky textilní dílny.

Firma Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. vykonáním terenních prací v Dobré Vodě nad rámec závazků při opravě silnice.

Barbora Špálová, Barbora Maxová, Kateřina Kolovratová a Tomáš Pražák ze Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, kteří nám pod vedením pana Jiřího Hanka navrhly logo a jednotný vizuální styl pro projekt Společně v Dobré Vodě

Pan Jiří Hanek ze Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, který nám zprostředkoval spolupráci a odborný dohled při vytváření log pro projekt Společně v Dobré Vodě. 

Občanské sdružení Artists 4 Children a jmenovitě Jarmila Enochová, Václav Jelínek, Renata Králová, Anna Duchoňová a Michal Němec, kteří pro děti z Dobré Vody a Toužimi během léta a podzimu 2009 zahráli několik divadelních představení. A dále také Tomáš Kroulík a Kateřina Schwarzová, kteří jim pomáhali. Fotogalerie.

Plus Design & Marketing s.r.o.

Atelier Pelc, Karlovy Vary

Sbor dobrovolných hasičů Nečtiny

Hudební skupina Sedm nedostatečných, Starý Plzenec

Zdeněk Maršálek

a všichni naši dobrovolníci.

 


Podporují nás: EU MPSV Nadační fond Znovuzrození Úřad práce Karlovy Vary Nadace ČEZ Úřad vlády ČR Karlovarský kraj Projekty OP LZZ >>>.

© Český západ, o.p.s. | design: AtelierPelc | realizace: Plus-Design.cz | přihlásit |

NAVRCHOLU.cz

Poskytujeme sociální služby

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Český západ - Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Ocenění Gypsy Spirit

Ocenění Gypsy Spirit 2009 pro Český západ

Poděkování Výboru dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje