Díky programům prevence se uskutečnily aktivity pro děti

Český západ pro děti z Toužimska a Tepelska připravil dva zajímavé letní příměstské tábory a několik dalších přednášek o zdravotní a bezpečnostní prevenci. Děti tak například navštívily lanové centrum a protidrogový vlak, osobně se seznámily s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotní záchranáři) a vyzkoušely si základy sebeobrany. Děkujeme všem zúčastněným a Karlovarskému kraji za finanční podporu! Aktivity pro děti byly realizovány v rámci projektů Vzdělávání s integrovaným záchranným systémem a Protidrogový tábor.

Karlovarský kraj

Živý kraj