Erasmus+: Tolerance bring Harmony

Český západ, o. p. s. vyhlašuje výzvu k účasti na projektu „Tolerance bring Harmony“ Youth Exchange(výměna mládeže) ve spolupráci s Association Resource Center for Urban Regenreation, Rumunsko.

Více informací zde: Erasmus+

Přihlášky: http://cesky-zapad.czweb.org/