Říjen 4, 2018

Cesta k rovnocennému vzdělávání II.

 

Název projektu: Cesta k rovnocennému vzdělávání II.

Doba realizace projektu: 1.1 – 31.12 2018

Místo realizace projektu: Toužimsko a Tepelsko

Projekt reaguje na potřeby dětí žijících v těžkých životních podmínkách v sociálně vyloučených obcích na Toužimsku, Tepelsku, Mariánskolázeňsku a Karlovarsku. Děti z vyloučených lokalit mají nesnadnou startovní pozici při jejich cestě za vzděláním. Jejich situaci ovlivňuje mnoho faktorů, jako například nízké sebevědomí, nedostatek motivace k pravidelné školní docházce, chybějící podpora a ohodnocení ze strany rodičů, nekvalitní zázemí pro přípravu do školy, nevyhovující dopravní spojení z domova a negativní sociální status rodiny. Prioritou pro nás není nabízení aktivit ve vyloučených lokalitách, ale zapojení dětí mezi kolektiv dětí z majoritní společnosti a jejich systematická podpora ve školní přípravě a ve zvládnutí učiva.

Projekt navazuje na předchozí rok, ve kterém jsme realizovali řadu obdobných aktivit pro děti z NF a DV. Pokračování projektu, které chceme realizovat po dobu 3 let, je více zaměřeno na podporu dětí ve vzdělávání a jejich přípravě na nástup na SŠ či SOU. Současně bude do projektu zahrnuto více lokalit, konkrétně Toužim, Teplá, Bochov, Bečov, Bražec, Prachomety, Pěkovice, Otročín a Mrázov. Děti, které nejsou z DV a NF budou podpořeny především individuálně, ve svých rodinách.

Mnohé ze znevýhodněných dětí nejsou zvyklé komunikovat se svými vrstevníky a jsou vystaveny posměškům a ústrkům. V mnohých případech rodiče nerozumí, proč by mělo dítě navštěvovat MŠ nebo ZŠ, pro ně samotné taková činnost není důležitá. Pro naši práci je tedy důležitá úzká spolupráce s rodiči, z tohoto důvodu budou do projektu  zapojeny maminky dětí, které se budou scházet v Mama Klubu. Cílem je předávání výchovných modelů maminkám a zlepšení vztahu mezi dítětem a matkou. Celkový počet účastníků projektu je 47 dětí a 53 rodin.

Projekt Cesta k rovnocennému vzdělávání je podpořen Nadací Albatros v celkové výši 768.204 Kč