Duben 7, 2019

Cesta k rovnocennému vzdělávání III.

Doba realizace projektu: 1. 1. – 31. 12. 2019

Místo realizace projektu: Toužim, Teplá, Bochov, Bečov, Bražec, Prachomety, Pěkovice, Otročín a Mrázov

Projekt významným podílem přispívá k sociální inkluzi obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách, kde není žádný jiný poskytovatel sociálních služeb než realizátor projektu Český západ, o.p.s. Oproti počátku v roce 2017 jsme díky větší poptávce navýšili počet zahrnutých lokalit o více než trojnásobek. Projekt navazuje na strategický plán organizace o plnohodnotné zapojení obyvatel ze znevýhodněného prostředí do majoritní společnosti. Aktivity projektu napomáhají eliminovat sociální exkluzi, zaměřují se na nejohroženější skupiny- dětí ve věku 3-15 let. Činnosti navržené v rámci projektu jsou v souladu s potřebami cílové skupiny a vycházejí především z dlouholeté znalosti prostředí a cílové skupiny.

Díky podpoře dětí při jejich nástupu do vzdělávacího systému, navážeme na dlouhodobou snahu o jejich vymanění z izolace sociálně vyloučených lokalit. Díky podpoře budou mít děti větší šanci dokončit ZŠ popřípadě pokračovat na SŠ.

Aktivity, které se v rámci projektu budou realizovat, jsou následující:

  1. Školička v komunitním centru v Dobré Vodě

Cílem výchovy je příprava dětí na nástup do MŠ a zvládnutí požadovaných nároků. Výchova probíhá v prostorách ČZ v DV. Výstupem je pravidelnost a posun dětí v oblastech rozvinutí hygienických návyků, samoobsluhy, grafomotoriky, rozvíjení slovní zásoby a sociálních dovedností.

  1. Předškolní podpora dětí

V rámci předškolní výchovy se děti (ve věku 5-6 let) budou učit rozvíjet poznávací dovednosti, představivost, tvořivost, komunikační dovednosti, schopnosti navazovat sociální kontakty, dále budou vedeny k pozitivnímu přístupu k učení, samostatnosti, k úctě k sobě a ohleduplnosti k druhým.

  1. Podpora začlenění na základní školu během prvních ročníků studia

Aktivita bude zaměřena na individuální podporu dětí, které nezvládají „nápor“ školních povinností a potřebují motivaci pro lepší školní výsledky. V rámci této aktivity budou děti také navštěvovat lektora anglického jazyka, který dětem pomůže s obtížnými lekcemi a gramatikou.

Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, celková alokovaná finanční podpora z Nadace Albatros je 465 950 Kč.