9. 4. 2015

Karlovarský kraj podpořil projekt Pojeďme třeba na výlet

Karlovarský kraj, Toužim, Dobrá Voda

Karlovarský kraj vyhověl žádosti obecně prospěšné společnosti Český západ o.p.s. a uvolnil ze svého rozpočtu příspěvek na projekt Pojeďme třeba na výlet VI. Projekt je realizován v rámci aktivit v oblasti prevence kriminality a jeho cílem je poskytnout podporu dětem a mládeži v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Cílem projektu Pojeďme třeba na výlet, který se dočkal již šestého pokračování, je zejména podpora aktivit v oblasti sociální prevence.

Program zahrnuje volnočasové aktivity, které umožňují dětem a mládeži z Dobré Vody a Nové Farmy trávit smysluplně svůj volný čas a zmírňovat pocit sociálního vyloučení prostřednictvím oblíbených aktivit. Zahrnuje činnost tanečního kroužku, tvořivých dílen, exkurze, sportovní a kulturní aktivity. Poznávací výlety, interaktivní činnosti a vzdělávání prostřednictvím kvalifikovaných lektorů napomáhá rozvoji jejich osobnosti. Program je schválen pro období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015.

Tento záznam byl publikován v Články . Uložit odkaz do záložek.