Leden 5, 2018

Co se děje kolem nás

Název projektu: Co se děje kolem nás II.

Doba realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2017

Místo realizace projektu: Dobrá Voda, Toužim a okolí, Nová Farma, Teplá a okolí

V rámci dotačního programu Podpora kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji jsme zahájili projekt s názvem Co se děje kolem nás II., a to především díky finanční podpoře projekt Karlovarského kraje „Živý kraj“ a to v celkové výši 47.820 Kč.

Projekt Co se děje kolem nás II. plynule navazuje na aktivity, které byly ze stejného programu podpořeny již v minulém roce. Hlavním cílem projektu je vytvořit různorodé volnočasové aktivity pro děti a mládež ve věku 6 až 26 let z obcí Dobrá Voda a Nová Farma. Základní myšlenkou je motivovat dovednost dětí, kreativitu, pohybové činnosti a zájem o tom, co se děje v jejich okolí.

Mezi tyto aktivity jsou zahrnuty:

Truhlářský kroužek: Tento kroužek je pořádán v prostorách truhlářské dílny a to pro muže a chlapce z Dobré vody a Nové Farmy.

Keramický kroužek: Je určen především mladším dětem, a to ve věku 6-12 let. Cílem je, aby se mladší děti naučily rozvíjet jemnou motoriku, tvořivost a představivost.

Letní aktivity pro děti a mládež: Zde se jedná především o snahu, aby děti v letním období trávily čas aktivně, ne bezprizorně, a to formou výletů a her.

Výlety, výstavy, divadla a pohybové aktivity: Stejně jako v minulém roce, tak i v letošním jsme pořádali několik sportovních či kulturních akcí pro děti a mládež z Dobré vody a Nové Farmy.

Díky těmto volnočasovým a sportovním aktivitám určeným pro věkovou kategorii v rozmezí 6- 26 let mají mladí lidé možnost volby, jak lze hodnotně naplňovat svůj volný čas a rozvíjet svůj potenciál.

Na závěr je nutno zmínit, že Projekt “Co se děje kolem nás II” nabízí volnočasové aktivity mládeži, která se neúčastní jiných organizovaných aktivit, ale také především napomáhá rozšíření zájmových činností v obcích, kde poptávka výrazně převyšuje nabídku.