Červenec 29, 2017

Donoři

Za rok 2016

Karlovarský kraj (sociální služby SAS pro rodiny s dětmi a terénní programy,  aktivity v oblasti prevence kriminality, podpora mládeže v oblasti kreativity a spolupráce), Evropský sociální fond (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační program Zaměstnanost). Podporujeme vaši budoucnost – www.esfcr.cz , Úřad vlády ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Fondy Evropského hospodářského prostoru. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Předchozí roky

Děkujeme všem našim dárcům a sponzorům za jejich finanční i materiální podporu naší činnosti. Děkujeme též všem našim příznivcům za bezplatné poskytnutí služeb naší organizaci.

Naši dárci a sponzoři za rok 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 a za předchozí roky

 

Děkujeme též všem dalším, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili dílo organizace Český západ.

Budeme velmi rádi, pokud se nás i Vy rozhodnete podpořit. Děkujeme.