Červenec 29, 2017

Donoři

Za rok 2016

Karlovarský kraj (sociální služby SAS pro rodiny s dětmi a terénní programy,  aktivity v oblasti prevence kriminality, podpora mládeže v oblasti kreativity a spolupráce), Evropský sociální fond (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační program Zaměstnanost). Podporujeme vaši budoucnost – www.esfcr.cz , Úřad vlády ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Fondy Evropského hospodářského prostoru. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Předchozí roky

Děkujeme všem našim dárcům a sponzorům za jejich finanční i materiální podporu naší činnosti. Děkujeme též všem našim příznivcům za bezplatné poskytnutí služeb naší organizaci.

Děkujeme též všem dalším, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili dílo organizace Český západ.

Budeme velmi rádi, pokud se nás i Vy rozhodnete podpořit. Děkujeme.