Červenec 29, 2017

Fakultativní činnosti

  1. Činnost poskytovatele související s poskytováním registrované sociální služby a registrované cílové skupině
  2. Činnost poskytovatele ve vztahu k osobě, která má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu na základní činnosti
  3. Činnost poskytovatele související s péčí a podporou člověka v nepříznivé sociální situaci, odpovídající zjištěným potřebám a napomáhající sociálnímu začleňování či předcházející sociálnímu vyloučení
  4. Činnost zajišťovaná vlastními zaměstnanci a vlastními prostředky poskytovatele
  5. Činnost, kterou v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou
  6. Činnost, za níž je klientovi účtována úhrada ve výši rovnající se nákladu na provedení činnosti, tj. bez zisku

Ceník fakultativních činností Českého západu:

  • doprava klientů – příspěvek na PHM – 4Kč/km
  • telefonování klientů – 1Kč/min., barevné linky – 4Kč/min.
  • tisk/kopírování klientů – 1Kč/černobíle stránka A4, 3Kč/barevně stránka A4