Červenec 29, 2017

Gipsy Spirit

Občanské sdružení Český západ převzalo 1. prosince 2009 z rukou paní Magdaleny Vašáryové ocenění Gypsy Spirit 2009 v kategorii nevládní organizace. Členy mezinárodní odborné poroty byli například pan Václav Havel, Michael Kocáb a další. Cílem projektu je podpořit úsilí všech, kteří se podílejí na zlepšení situace Romů v České republice. Fotografovala Jana Šustová z Českého rozhlasu. 

Občanské sdružení Český západ realizuje v Dobré Vodě a okolí řadu projektů s cílem budovat v lokalitě Toužimska občanskou společnost. Nabízí pravidelné i občasné aktivity pro děti, mládež i celou komunitu. Hlavním cílovou skupinou sdružení je místní sociálně vyloučená romská komunita. Aktivně zapojuje do svých projektů majoritní komunitu z lokality.

Projekt Gypsy Spirit je zaměřen na podporu aktivního úsilí všech, kteří se podílí na zlepšení situace Romů ve své zemi.

Cílem projektu je vytvořit tradici oceňování práce pro romskou komunitu, vytvořit veřejnou platformu pro prezentaci pozitivních příkladů a reálných přínosů romské komunitě a tak přiblížit široké veřejnosti aktivity organizací a jednotlivců zaměřené na podporu integrace romské menšiny do společnosti a na zlepšení její životní situace.

Ceny Gypsy Spirit jsou proto zaměřeny na podporu a zveřejnění těch projektů a aktivit, které přinášejí skutečné a měřitelné výsledky, jež představují pro romské obyvatele reálnou pomoc. Projekt Gypsy Spirit vznikl na Slovensku.