Červenec 29, 2017

Individuální dárci

Za rok 2016

Tomáš Bayer, Ondřej Beneš, Petr Blažek, Sylva Daničková,  Hana Dudíková (Novadus spol. s.r.o.), Milan Geiger, Petr Hluštík, Tomáš Kaiser, Markéta Kalinová, Jiří Kletečka, Markéta Kolíbalová, Václav Krucký, Marie Křížová, Jana Legová, Karel Macek, Věra Michalicová, Dana Pilchová, Rehabilitace Karlovy Vary s.r.o., Jarmila Rybová,  Karel Satoria, Jana Stará, František Svoboda, Stanislav Šec, Jiří Škoch, Marek Špinka, Jindřich Tauchman, Josef Vajskébr, Josef Večera, František Vodička, Petr Vrzáček, Tomáš Zdechovský, rodina Zemanova, Doležalova, Balajkova, Žižkovských, Volejníkova, Hurtova, Valovova, Konečná, Grossova, Ajvazi, Divišova, Staňkova, Keprtova, Juráčkova ml./ st., rodiny z troubské farnosti pod záštitou Mons. Františka Koutného, Novotných, Horáčkova, Klimkova, Cihlářova, Holešovských.