Červenec 29, 2017

Na vlastní nohy 2017

Název projektu: Na vlastní nohy

Doba realizace projektu: 1.1 – 21.12 2017

Místo realizace projektu: Dobrá Voda a Nová Farma

Komunitní práce je neodmyslitelně spjata s činností Českého západu, o.p.s.Již 14 let díky projektu Rady Vlády ČR usilovně pomáháme lidem ze sociálně vyloučených lokalit Toužimska a Tepelska vést důstojnější život. Je to právě metoda komunitní práce, která nám pomáhá přiblížit se k osudům jednotlivců a rodin z vyloučených lokalit. Budování důvěry a její posilování je základním pilířem pro spolupráci mezi pracovníkem a komunitou. Mnohdy je to zdlouhavá a zároveň velmi křehká záležitost. Kontinuita je proto naprosto klíčovým elementem, protože ztratí-li člen komunity podporu, přestane věřit ve změnu a pro jakoukoliv budoucí spolupráci bude skeptický. Je tedy zásadní plynule navazovat v komunitní práci, ať se na první pohled může zdát, že výsledky nejsou tak markantní a hmatatelné. Je třeba si uvědomit, že principy sociální práce stojí na propojení potřeb a existujících zdrojů v komunitě, podpoře změn, skupinové solidaritě a spolupráce v komunitě. Samotná realizace je obtížná, především z časového hlediska. Může trvat několik let, než se dostaví výsledky. Ty se postupně začínají objevovat pro lokalitu Dobrá Voda. Naopak na Nové Farmě je komunitní práce na samých počátcích.

Hlavním cílem projektu Na vlastní nohy je plynule navázat na předchozí úspěchy a podnítit navození sociální změny prostřednictvím komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách Dobrá Voda a Nová Farma. Projekt se zabývá různými tématy, jejichž potřebnost byla vyvozena na základě potřeb obyvatel a reflexe komunitních pracovníků, kteří úzce spolupracují s lidmi v komunitě a znají tudíž jejich potřeby, návyky a schopnosti. Předmětem témat bude například podpora motivace jednotlivců z Nové Farmy, rozšíření komunitní zahrady v Dobré Vodě, oslavy svátků nebo společná brigáda. Dalším cílem je dosáhnout „přesahu“ projektu ve formě zapojení se do veřejného života a zlepšení obrazu vyloučených lokalit. Aktivity projektu směřují k naplňování hodnot, principů a metod komunitní práce.

Projekt Na vlastní nohy je realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.