Červenec 29, 2017

Odpolední klub

Odpolední klub slouží starším dětem z Dobré Vody, které po skončení školy čekají v Toužimi na odpolední autobusový spojů domů. Klub funguje každý všední den od 12:30 do 14:30 na principu nízkoprahového zařízení, kde si děti mohou napsat domácí úkoly, zúčastňovat se programů připravovaných komunitními pracovníky, poslechnout si oblíbenou hudbu, praktikovat přípravu do školy, tvořit či si jen povídat. Chráněný prostor klubu slouží jako prevence proti bezcílnému potulování se dětí po městě. Klub navštěvuje 6 -10 dětí většinou z Dobré Vody.

Klub dříve sídlil na římsko-katolické faře, později také v nevyhovujících prostorách zázemí kostela. V květnu 2007 získalo sdružení na základě rozhodnutí Rady města Toužim do pronájmu nové prostory přímo na nám. Jiřího z Poděbrad 104 (1. patro). Ty pak zrekonstruovali a pro potřeby klubu upravili sami členové romské komunity z Dobré Vody.

Aktuálně probíhá rekonstrukce prostorů.

Město Toužim