Červenec 29, 2017

Patroni

Patroni Českého západu

Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. – vedoucí katedry řízení a supervize UK FHS
Mons. František Radkovský – bývalý biskup plzeňský
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. – socioložka