Červenec 29, 2017

Pojeďme třeba na výlet

Název projektu: Pojeďme třeba na výlet VIII.

Doba realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2017

Místo realizace projektu: Dobrá Voda, Toužim a okolí, Nová Farma, Teplá a okolí

Hlavním cílem projektu Pojeďme třeba na výlet VIII. je nabídnout dětem a mládeži ze sociálně vyloučených lokalit Toužimska a Tepelska smysluplné volnočasové aktivity, které jim jednak napomůžou kvalitně trávit volný čas, zároveň však zamezí vzniku trestního chování a nevhodných návyků v podobě různého druhu závislostí. Cílová skupina projektu je vystavena sociálně patologickému prostředí, které mnohonásobně zvyšuje budoucí páchání trestné činnosti, drogové a alkoholové závislosti, šikanu, sprejerství, gamblerství, výtržnictví a vandalismu.

Díky podpoře Karlovarského kraje již osm let pomáháme dětem a mladým lidem prostřednictvím projektu Pojeďme třeba na výlet VIII. K dosažení stanovených cílů je důležitá kontinuita v oblasti sociální prevence a navazování na předchozí úspěchy, které povedou k dosažení hlavního cíle.

Projekt zahrnuje volnočasové aktivity pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Dobrá Voda a Nová Farma. Různorodé aktivity nabídnou dětem možnost prožívat volný čas smysluplně a podobně jako jejich vrstevníci žijící v majoritní společnosti a budou napomáhat k rozvíjení intelektuální stránky jejich osobnosti, hudebnímu a tanečnímu nadání, čímž se tak sníží i riziko kriminálních či patologických jevů.

Mezi hlavní aktivity projektu patří taneční kroužek, sportovní aktivity (fotbal, florbal a další), letní aktivity, tvořivé dílny, výlety a výstavy, hudebně vzdělávací programy a protidrogový vlak „Revolution Train“ a další.

Projekt je realizován z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality.