Červenec 29, 2017

Rybičky

„Učíme se tvořit a být spolu“

Program Rybičky je určen pro děti z Dobré Vody ve věku 9 až 13 let a probíhá v sále Komunitního centra. Děti se scházejí jedno odpoledne v týdnu na 90-120 minutový program (každé úterý od 16 do 18 hod.).
Jak vypadá program?
Primárními aktivitami je příprava a doučování dětí ve školním procesu. Sekundárně děti velmi rády něco vyrábějí a tvoří, a tak tvoření z různých materiálů je jednou z hlavních náplní programu. Oblíbenou činností je i vaření jednoduchých pokrmů. V programu nechybí ani sportovní aktivity a hry v sále, venku či v přírodě v okolí Dobré Vody. Děti se společně učí mezilidským vztahům, poznávají, že pokud spolu chtějí něco tvořit, musí být schopni se spolu domluvit a spolupracovat.


Z historie:

Ve spolupráci se studenty reálného gymnázia Přírodní škola z Prahy děti z Dobré Vody vytvářely mnoho zajímavého: