Červenec 29, 2017

Taneční kroužek

Taneční kroužek probíhá každé pondělí odpoledne v sále Komunitního centra v Dobré Vodě a nově také každý čtvrtek odpoledne na Nové Farmě.


Kroužek je otevřen mladším i starším dětem z Dobré Vody a z Nové Farmy. S nápadem na vznik tanečního kroužku přišly v roce 2005 starší dívky po návštěvě profesionální tanečnice v Dobré Vodě, která je učila umění břišních tanců. Vedení kroužku se poté chopila jedna z dobrovodských žen, a zároveň komunitní pracovnice Klára Berkyová, která postupně začala tancovat i s malými dětmi. Dnes má již  taneční kroužek bohaté zkušenosti s vystupováním na různých veřejných akcích.