Červenec 29, 2017

Terénní programy

Číslo registrace služby: 2134770

Služba je poskytována od: 1. 1. 2007

Místa poskytování služby: město Teplá a její spádové obce, město Toužim a její spádové obce a další sousední lokality v regionu.

Časy poskytování služby:

Pondělí 8 – 18 hod
Úterý 8 – 16 hod
Středa 8 – 18 hod
Čtvrtek 8 – 16 hod
Pátek 8 – 12 hod

Základní činnosti služby:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cíle služby:

  • prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování,
  • prevence sociálně rizikových jevů,
  • sociální začleňování,
  • mírnění negativních důsledků a rizik životních situací uživatelů včetně jejich dopadu na společnost,
  • zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání,
  • pomoc uživatelům znovu nabývat sociální kompetence,
  • předávání informací, které jsou pro uživatele potřebné pro získání větší suverenity.

Popis sociální služby

Terénní programy jsou zaměřeny na osoby starší 16ti let, žijící v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Poskytování služby probíhá ve spolupráci s Karlovarským krajem a jeho regionálními kartami, kde jsou definovány oblasti potřeb klientů. Jedná se především o oblast zaměstnání, bydlení, vzdělání, sociální ochrana a zdravotní péče. Terénní pracovník dochází za svými klienty přímo do jejich domácností, případně je zve do svých kontaktních míst, kde mají – uživatel i pracovník technické zázemí pro obstarávání různých záležitostí klienta. Pracovník napomáhá klientům s prosazováním jejich oprávněných zájmů, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, pomáhá vyřizovat běžné záležitosti klienta, poskytuje podmínky pro rozvoj jeho přirozených zdrojů a celkově posiluje klienta k co nejsamostatnějšímu a aktivnímu způsobu života ve společnosti. Vzájemný kontakt pracovníka a klienta je založen na vzájemné důvěře, která je podporována tím, že pracovník hájí zájmy klienta, pokud nejsou v rozporu se zákony České republiky a dobrými mravy.

V případě potřeby nám můžete zaslat podnět, připomínku či stížnost.

Podat podnět online:Informace a formulář ke stažení ZDE.

 

Sociální služba terénní programy je poskytovaná za finanční podpory Karlovarského kraje.