10. 4. 2016

Český západ má novou ředitelku

Karlovarský kraj // Toužim // Dobrá Voda // 6.4.2016

Obecně prospěšná společnost Český západ má od 1. dubna 2016 novou ředitelku.  Petra Vodenková vystřídala ve funkci Ladislava Lega, který se jako předseda správní rady společnosti, ujal vedení na přechodnou dobu v srpnu 2015. Jak sám zhodnotil: „Myslel jsem, že se ředitelování budu věnovat tak dva až tři měsíce na dobu nezbytně nutnou, a nakonec z toho bylo třičtvrtě roku. Neloučím se, naopak, jako člen správní rady budu stále na blízku a díky této zkušenosti také lépe vím, co organizace potřebuje a jak ji mohu být i nadále nápomocen.“

Petra Vodenková působila od roku 2008 na Karlovarském kraji jako odborná a sociální pracovnice a kontrolorka poskytovatelů sociálních služeb. Po ukončení studia na Fakultě sociálních věcí Univerzity Karlovy (obor veřejná a sociální politika) a Vysoké škole Karlovy Vary (obor sociálně právní činnost) také vedla oddělení výběru pojistného v České správě sociálního zabezpečení. Se sociální problematikou má tedy dlouholeté zkušenosti. „ Zajímám se o problematiku sociální práce, sociálních služeb s důrazem na situaci v Karlovarském kraji, a to jak pro klienty dospělé, tak pro děti a dále o oblast individuálních projektů financovaných z prostředků Evropské unie, především z  Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost,“ uvádí k svému dosavadnímu profesnímu zaměření.

Prioritou mého působení v Českém západě je podpora rozvoje týmové práce zaměstnanců organizace, jelikož jsem přesvědčena, že moderní sociální práce se bez dobře nastaveného týmu dělat prostě nedá.  Cílem celého týmu pracovníků bude pokračovat v tom, co zde již při svém působení započali moji předchůdci a je i základní zásadou zákona o sociálních službách. Tato zásada, zní velmi prostě, ale často je nesmírně náročné ji realizovat. Tedy poskytovat pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením tak, aby tato pomoc osoby aktivizovala, podporovala rozvoj jejich samostatnosti, motivovala je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a zároveň tak, aby tato pomoc posilovala jejich začleňování.  Jsem ráda, že se má profesní dráha spojila s organizací jako je Český západ o.p.s., neboť jsem tak vstoupila do organizace, která má v oblasti sociálních služeb velmi dobré jméno a dlouhodobé zkušenosti a já doufám, že se mi podaří v dobrém smyslu slova přispět “svou troškou do mlýna“  k jejímu  dalšímu  úspěšnému  rozvoj a stabilitě.“ 

Český západ o.p.s. poskytuje lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Poutnov, Horní Poutnov, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Hoštěc, Mrázov) sociální služby a pomáhá jim řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a kontaktu s majoritou. Podporuje rodiny s dětmi v tom, aby děti úspěšně zvládaly školní docházku a provozuje v Teplé vlastní textilní dílnu, kde pracují ženy, které byly dlouhodobě nezaměstnané. V Dobré Vodě a na Nové Farmě se intenzivně věnuje také komunitní práci.

 

Více informací:

Mgr. Zdeňka Kučerová, PR pracovnice a tisková mluvčí, Český západ o.p.s., tel: +420 725 050 342, zdenka.kucerova@cesky-zapad.cz