12. 12. 2016

PROJEKT POJEDME TŘEBA NA VÝLET 6

Cílem projektu byla podpora aktivit, zejména v oblasti sociální prevence, pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku.

Hlavní prioritou programu bylo napomáhat k eliminaci sociálně patologických jevů, které by mohly vést k páchání trestné činnosti.

Program zahrnoval volnočasové aktivity pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě Dobrá Voda a Nová Farma. Různorodé aktivity nabídly dětem možnost prožívat stejné zážitky, jako mají ostatní děti a napomáhaly k rozvíjení intelektuální stránky jejich osobnosti, hudebnímu a tanečnímu nadání, čímž se tak snížilo i riziko kriminálních či patologických jevů.

Dílčí cíle, které vedly k naplnění cíle všeobecného lze definovat následovně:

Vytvoření volnočasové a mimoškolní aktivity pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě Dobrá Voda a Nová Farma

Rozvoj osobnosti dětí hrou a zábavou, tak aby měly v budoucnu možnost zkušenosti využít ve škole či profesním životě

Vytvoření aktivit, které dětem umožní prožít podobné zážitky, jako mají jejich vrstevníci žijící mimo vyloučenou lokalitu

Snížit riziko vandalismu, kriminálního a patologického chování u dětí ze sociálně vyloučené lokality

Zmírňovat u dětí pocit sociálního vyloučení prostřednictvím oblíbených aktivit

Napomáhat ke vzdělávání dětí pomocí programů s kvalifikovanými lektory, poznávacími výlety a interaktivními činnostmi

Zapojit rodiče do trávení volného času jejich dětí

 

Projekt byl realizován od 1. 1. do 15. 12. 2015 z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality ve výši 49 800 Kč.