31.8. 2015

Prkna, co znamenají svět

MĚSTA Z JINÉHO TĚSTA – ŽIVÉ GRANTY

Závěrečná zpráva
Karlovarský kraj // Toužim // Dobrá Voda // 30.8.2015

V sobotu 8. 8. 2015 proběhla v Dobré Vodě druhá letošní veřejná brigáda, jejímž cílem byla stavba pódia v bezprostřední blízkosti komunitního centra Český západ, o.p.s. Došlo tím k naplnění přání a potřeb místních obyvatel, většinou klientů Českého západu. Výstavba pódia proběhla v rámci projektu Prkna, co znamenají svět financovaného z programu Města z jiného těsta – Živé granty (2014) nadace Via (www.nadacevia.cz) a přinesla obyvatelům Dobré Vody a okolí, i pracovníkům a klientům neziskové organizace Český západ, o.p.s. nový prostor pro nejrůznější aktivity. A v Dobré Vodě jich není málo.

Nejen, že společnost provozuje taneční kroužek, ale pořádá také divadelní workshopy, hudební produkce i pravidelná setkání s místními obyvateli. Doposavad byla k podobným akcím využívána travnatá plocha uprostřed vesnice.
I z tohoto důvodu vzešel nápad postavit pódium z iniciativy místních obyvatel, kteří si již dlouhou dobu přáli společné místo k setkávání ve veřejném prostoru a potvrdili to v dotazníkovém průzkumu. V souvislosti se stavbou pódia došlo i k vybudování okolního sezení a tím vzniklo zázemí pro veškeré venkovní kulturní akce. Původní travnatá plocha bude nyní zastávat funkci tzv. improvizovaného náměstí, tj. místa pro venkovní setkávání místních obyvatel, které v Dobré Vodě chybělo.

Celkové náklady na stavbu pódia s okolním sezením činily 84 690 Kč, přičemž z programu Města z jiného těsta – Živé granty (2014) bylo pokryto 69 450 Kč. Realizační plán počítal s postupnými kroky, od srovnání terénu a výsadby trávy v jarních měsících tohoto roku přes přípravu pódia s okolním sezením a vlastní instalací včetně jeho „křtu“. Vše dopadlo podle plánu od přípravy terénu po samotnou instalaci a dokončení pódia na srpnové brigádě. Oficiální otevření pódia pak na závěr brigády provedl nový ředitel Českého západu Bc. Ladislav Lego a děti jej „pokřtily“ prvním vystoupením.

Cíl projektu byl zrealizován v maximálním rozsahu. Do organizace, plánování jednotlivých kroků, shánění materiálu a stavění samotného pódia se zapojily celé rodiny z obce. Nejen, že zvelebily společný prostor, ale také vytvořily dílo, ke kterému budou mít úzké vazby.
Samotné srpnové brigády se zúčastnilo více než 50 osob, kromě pracovníků Českého západu, většinou obyvatel Dobré Vody, kterým zejména bude pódium sloužit. Slavnostního křtu se zúčastnili také zástupci kláštera Nový Dvůr, který akci podporoval a jako majitel pozemku dal ke stavbě souhlas.

Více informací:
BA (Hons) Marta Schneiderwinklová,
projektová manažerka, fundreiserka
e-mail: marta.schneiderwinklova@cesky-zapad.cz
e-mail: projekty@cesky-zapad.cz
tel.: 607 405 433