Březen 13, 2019

Odborné sociální poradenství

Číslo registrace služby: 9646137

Služba je poskytována od: 1. 1. 2019

Místa poskytování služby: Karlovarský kraj (Toužimsko, Tepelsko, Bochovsko, Bečovsko)

Kontakt: poradnaosp@cesky-zapad.cz, tel. 353 391 132

Časy poskytování služby:

Pondělí  16 – 18 hod
Úterý
Středa 16 – 18 hod
Čtvrtek
Pátek

Základní činnosti služby:

 • zprostředkovaní kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti (poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

 • osoby v krizi

Věková struktura cílové skupiny:

 • dorost (od 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26let)
 • dospělí (27 – 64let)
 • mladší senioři (65 – 80let)
 • starší senioři (nad 80let)

Cíle služby:

 • prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování,
 • prevence sociálně rizikových jevů,
 • sociální začleňování,
 • mírnění negativních důsledků a rizik životních situací uživatelů včetně jejich dopadu na společnost,
 • řešení dluhové problematiky, aktivní komunikace s věřiteli a exekutory, tvorba splátkových kalendářů, pomoc při přípravě a podání návrhu na insolvenční řízení, pomoc při jednání s insolvenčním soudem
 • pomoc uživatelům znovu nabývat sociální kompetence,
 • předávání informací, které jsou pro uživatele potřebné pro získání větší suverenity

Principy služby

Dluhový poradce se ve své práci řídí následujícími principy práce:

 • dodržování práv uživatelů – sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv uživatelů,
 • zplnomocňování uživatelů – sociální služba je poskytována způsobem, který provází a vzdělává uživatele tak, aby mohl napříště  své potřeby naplňovat samostatněji,
 • služba probíhá v přirozeném prostředí uživatelů,
 • služby na sebe navazují,
 • služby jsou snadno dostupné (princip nízkoprahovosti).

Popis realizace

 • pomoc uživatelům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • pomoc při jednání s věřiteli, institucemi
 • vytváření návrhů na vyhlášení insolvence uživatelů
 • podpora uživatele k co nejsamostatnějšímu a aktivnímu způsobu života při řešení svého problému
 • tvorba splátkových kalendářů

 

V případě potřeby nám můžete zaslat podnět, připomínku či stížnost.

Podat podnět online:


Formulář a informace ke stažení ZDE.

 

Sociální služba odborné sociální poradenství je poskytovaná za finanční podpory Karlovarského kraje.