Červenec 29, 2017

Dobrovolníci a stážisti

Hledáme dobrovolníky, kteří mají chuť při studiu nebo zaměstnání pomáhat dobré věci a aktivně se zapojit do našich aktivit.

Kdo je to dobrovolník?

Dobrovolníkem se stane každá osoba, která se svobodně rozhodne konat jakoukoliv činnost bez nároku na honorář.

Co nabízíme dobrovolníkům?

Ptáte se, co můžeme nabízet v případě, že dobrovolnictví je bez nároku na finanční odměnu?

 • Vzdělávání v oblasti fungování nestátní neziskové organizace,
 • metodické vedení,
 • konzultace či supervize individuální i skupinové,
 • možnost potvrzení praxe.

Dále můžete získat cenné zkušenosti ze setkání se zajímavými lidmi, dozvědět se zajímavé informace a pokud se budete hlásit na VŠ v oborech pedagogika či sociální práce, mohou se Vaše zkušenosti dobrovolníka stát jedním z důvodů k přijetí. Hlavně se ale aktivně zapojíte do činnosti, která má smysl a pomáhá druhým.

Jaké dobrovolníky hledáme?

Vítáme kohokoliv, kdo má chuť zapojit se do dobročinných aktivit Českého západu a pomáhat tak jiným lidem.

Pár našich nápadů:

 • Hudebníky – dobrovolníky, kteří hrají na hudební nástroj (kytara, flétna), a mohli by dávat individuální hodiny nebo připravit zpívanou při ohni.
 • Milovníky přírody a sportovce – dobrovolníky, kteří by například jednou za měsíc podnikli s romskými chlapci nebo dívkami výlet do přírody, uspořádali fotbalový turnaj apod.
 • Učence – dobrovolníky pro doučování dětí z prvního stupně ZŠ.
 • Tvořivce – dobrovolníky, kteří ovládají některé výtvarné techniky či tvořivé práce a rády se s námi o své umění podělí.
 • Čtenáře – dobrovolníky, kteří by rádi přečetli dětem pohádku.
 • Ajťáky – dobrovolníky z oblasti IT, kteří by nám pomohli se správou našich počítačů nebo tvorbou počítačových aplikací.
 • Cestovatele – dobrovolníky, kteří by si připravili poutavé povídání o svých cestách doplněné promítáním fotografií.
 • Tvořivce – dobrovolníky, kteří fotí, natáčejí na video, vyrábějí různé rukodělné a řemeslné výrobky
 • Uvítáme však Vaše jakékoliv nápady na dobrovolnictví, které s námi zkonzultujete. Inspirovat se můžete nechat již zrealizovanými aktivitami našich dobrovolníků.

V případě Vašeho zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat.