Srpen 13, 2017

Komunitní práce

FOTOGALERIE

Český západ si pro některé své aktivity zvolil jednu z metod sociální práce – KOMUNITNÍ PRÁCI

Cílem komunitní práce je  sociální změna, pokud možno trvalé. Konkrétně usiluje o vytváření intenzivních vztahů mezi jednotlivci a skupinami dané komunity, a to tak, aby sami členové komunity vyjádřili co potřebují, žádali změny a vlastními silami ji uskutečňovali. Jde o motivaci obyvatel ke společné činnosti.

Předpokladem takové práce je cílená podpora vzdělávání členů komunity. Komunitní pracovník vytváří takové podmínky, které členům komunity umožňují získávat vědomosti a dovednosti potřebné ke zvládání běžných každodenních problémů. Jde o to motivovat obyvatele ke změně a rozvíjet je tak, aby toho byli schopni dosáhnout.

Jedním z předpokladů úspěchu komunitní práce je vznik výboru – jádrové skupiny – zvolené ze středu komunity – jejímž úkolem je zjišťovat potřeby, nápady a přání členů komunity, dozvídat se o jejich rozdílných názorech a pohledech, přemýšlet o strategiích k dosažení cílů, dělat plány, ale také je zpětně diskutovat v celé komunitě a zvát další iniciativní členy komunity ke společnému dílu.

V Dobré Vodě pracuje od poloviny roku 2005 šestičlenný domovní výbor, jehož vznik zde iniciovali pracovníci Českého západu s cílem řešit bytovou otázku místní komunity. Na začátku jeho existence si členové komunity tajnými volbami ze svého středu zvolili šest zástupců. Ti se začali cíleně vzdělávat a starat se o zvyšování kvality spolužití v panelovém domě. Na schůzi Domovního výboru se také můžete podívat ve fotogalerii.

Aktivity domovního výboru:
První plánovaná prezentace domovního výboru před komunitou (pdf; 128 kB)
Vize členů Domovního výboru o Dobré Vodě v horizontu 10 let (pdf; 64 kB)

Komunitní plánování dětského hřiště

Příklady komunitních aktivit:

Osadní výbor Dobré Vody

Obyvatelům Dobré Vody se podařilo s pomocí Českého západu prosadit zřízení osadního výboru, jehož zřízení a fungování se řídí dle zákona o obcích. Zastupitelstvo města Toužim, jehož je Dobrá Voda správní součástí, o tom jednomyslně rozhodlo na svém zasedání 21. června 2007 a zároveň zvolilo i předsedu tohoto výboru. Díky osadnímu výboru se mohou obyvatelé Dobré Vody snadněji podílet na řešení věcí veřejných, které se týkají části obce, kde žijí. Osadní výbor Dobré Vody shromažďuje plány vycházející z potřeb místních obyvatel, tlumočí je zastupitelstvu města Toužim a poté se obě strany společně pokouší hledat cesty k jejich naplnění.

Osadní výbor již například prosadil stavbu kryté autobusové zastávky, jednal o lepší dopravní obslužnosti obce či další kultivace veřejných prostranství v Dobré Vodě. Mezi další témata patří vybudování hřiště či úprava cesty vedoucí do lesa.


Historie:

Společně v Dobré Vodě

Více informací najdete na stránce projektu

Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno

JIž od roku 2007 probíhá v Dobré Vodě každoročně soutěž, která chce podpořit obyvatele vesnice ve zkrášlování místa, kde žijí. Soutěž je otevřená všem, kdo si vyzdobí okna truhlíky s květinami. Vyhlášení výsledků probíhá vždy koncem léta.

Oslava mezinárodního dne Romů

V dubnu 2010 probíhala v Dobré Vodě tato oslava vůbec poprvé. Účasnili se jí děti i dospělí, kteří se převlékli do tradičních romských oděvů a připravili si program. Nechybělo divadelní představení pohádky O králi a chytré Arance. V kotli na ohni se vařilo společné jídlo. Atmosféru můžete nasát z fotoreportáže.

Oslava svátku sousedů

Od roku 2007 se scházejí obyvatelé Dobré Vody, aby společně oslavili evropský svátek sousedů. Oslava má podpořit dobré vztahy mezi sousedy. Umožňuje jim se totiž setkat a zažít něco jiného než zažívají při běžných každodenních setkáních.

Dobrovodská olympiáda

Při sportovním klání děti i dospělí soutěžili v mnoha sportovních disciplínách. S nápadem přišli sami členové komunity a v roce 2010 se uskutečnila poprvé.

Putování k živému Betlému

Děti i dospělí, místní obyvatelé i návštěvníci se od roku 2005 společně vydávají po stopách vánočního příběhu Josefa a Marie do okolí Dobré Vody. V roce 2009 například hosty překvapil slaměný Betlém s figurami v životní velikosti. V roce 2010 zas nechyběly koledy v podání nežichovsko-třebouňského bandu NeTřeBa. V roce 2011 byla akce z důvodu státního smutku zrušena, v roce 2013 probíhal již 8. ročník putování.