Červenec 29, 2017

Historie

Vznik občanského sdružení Český západ iniciovali bratři trapisté z nedalekého kláštera v Novém Dvoře v roce 2001. Při stavbě svého kláštera si všimli úskalí života v romské komunitě v Dobré Vodě a několika mužům nabídli pracovní uplatnění při výstavbě kláštera. Na základě této spolupráce vzniklo 17. 12. 2001 občanské sdružení Český západ, které začalo působit v Dobré Vodě začátkem roku 2002. Jeho zakládajícími členy byli Ján Dunček – zástupce dobrovodských obyvatel, Jan Lego a Karel Podsedník – koordinátoři zaměstnávání mužů z dobrovodské komunity.

V letech 2000-2002 působilo v Dobré Vodě ve spolupráci s trapisty „Společenství Jan 10 pro službu dětem a mládeži“. Dobrovodské romské integrační centrum bylo jedním z několika míst jeho působnosti. V prosinci 2001 začalo v Dobré Vodě zároveň působit i o.s. Český západ a o rok později, koncem roku 2002, zde Společenství Jan 10 ukončilo svoji činnost a předalo Českému západu část majetku i zaměstnance.

Postupně pak do Českého západu přicházeli další zaměstnanci a sdružení začalo nabízet nově i aktivity pro děti a ženy. Jednalo se hlavně o volnočasové a vzdělávací programy. Po příchodu Jany Kosové se začala v aktivitách sdružení uplatňovat metoda komunitní práce, která místním Romům umožňuje, aby se učili problémy řešit svépomocí a postupně brali svůj život do vlastních rukou.

Stručný přehled:

Rok 2001

 • 17. prosince je založeno občanské sdružení Český západ.

Rok 2002

 • Od začátku roku začíná sdružení skrze různé aktivity usilovat o lepší život členů převážně romské komunity v Dobré Vodě.

Rok 2003

 • V aktivitách sdružení se začíná uplatňovat komunitní práce.
 • Vznik textilní dílny v sídle sdružení, která zaměstnává romské ženy z Dobré Vody a okolí.
 • Vznik Odpoledního klubu v Toužimi, kde mohou děti po skončení výuky ve škole smysluplně trávit čas do odjezdu autobusového spoje domů.

Rok 2005

 • Vznik prvního strategického plánu organizace, na jehož základě se od té doby každoročně sestavují plány aktivit Českého západu.
 • Odkup panelového domu v Dobré Vodě, kde bydlí naši klienti, od města Toužim Českým západem. Dům byl toho času v havarijním stavu.

Rok 2006

 • Významné rozšíření organizace v rámci projektu Rozvoj Českého západu.
 • Výkonnou ředitelkou Českého západu se od 1. 1. 2006 stává Mgr. Jana Kosová (doposud vedl organizaci předseda sdružení)
 • Vznik šestičlenného domovního výboru panelového domu, jehož členové postupně získávají dovednosti potřebné ke společné správě domu.
 • Odstraňování havarijního stavu panelového domu (až do roku 2007) díky finančním prostředkům z Úřadu vlády ČR a ochotě obyvatel domu podílet se na opravách vlastními silami.
 • Zahájení projektu „Komunitní práce v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku“ v rámci grantového schématu „Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji“ Společného regionálního operačního programu (SROP). Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2008.

Rok 2007

 • Český západ začal poskytovat sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., jednalo se o terénní programy a sociálně aktivizační programy pro rodiny s dětmi.
 • Vznik osadního výboru, který zastupuje zájmy obyvatel Dobré Vody na zasedání zastupitelstva Toužimi.
 • Zahájení terénní sociální pomoci ve dvou nových lokalitách – Nová Farma a Služetín u Teplé.
 • Český západ získal od města Toužim do pronájmu nové prostory pro Odpolední klub na nám. Jiřího z Poděbrad v Toužimi.
 • Český západ získal nové logo, jeho tvůrcem byl Jan Pelc z Atelieru Pelc v Karlových Varech.
 • Česká televize natáčela v Dobré Vodě dvacetiminutový dokument Český západ: Romové a trapisti režisérky Aleny Hynkové (odvysíláno v únoru 2008).

Rok 2008

 • Získání prestižní značky Ethnic Friendly zaměstnavatel za rovné zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem.
 • Český západ se 1. prosince stává členem Evropské sítě proti diskriminaci (ENAR – European Network Against Racism). ENAR je evropská síť nevládních organizací bojující proti rasismu, xenofobii a antisemitismu. (Členství bylo ukončeno 3. 4. 2012.)
 • Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity v Dobré Vodě ze 100 % v roce 2000 na 40 % v roce 2008 (v hlavní sezóně).
 • Zřízení keramické dílny a rozšíření programů sdružení o kurzy keramiky.
 • Vznik Klubu přátel Českého západu, který sdružení příznivce sdružení, kteří finančně podporují jeho činnost.

Rok 2009

 • Snížení nezaměstnanosti členů romské komunity v Dobré Vodě z téměř 100 % v roce 2000 na 35 % v roce 2009 (v hlavní sezóně).
 • Otevření dobročinného obchodu BUŤI ve Veleslavínově ulici v Plzni.
 • Získání prestižní ceny Gipsy Spirit v kategorii neziskových organizací.
 • Získání poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za vynikající realizaci projektu Keramická dílna v Dobré Vodě, terapie a sociální integrace.
 • Návštěva ministra Michala Kocába a Výboru pro národnostní menšiny Karlovarského kraje v Dobré Vodě.
 • Zahájení pravidelných dobrovolných brigád za účelem zkrášlení veřejných prostranství v obci v rámci projektu Společně v Dobré Vodě. Celkem odpracováno 2 479 hodin na šesti brigádách. Je vybudován například dřevěný altán pro odpočinek místních i návštěvníků Dobré Vody.
 • Spolupráce se 120 dobrovolníky, kteří pro nás odpracovali stovky hodin.
 • Český západ pomohl pěti dospělým z Dobré Vody k doplnění základního vzdělání, vznikl tak koncept, který pomáhá k lepšímu uplatnění klientů na trhu práce.

Rok 2010

 • Novou výkonnou ředitelkou sdružení se po Mgr. Janě Kosové stává 18. března Soňa Vašíčková.
 • Český západ začíná v rámci lokality Toužim – Teplá spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách.
 • Pokračování v projektu Společně v Dobré Vodě, v rámci něhož je uskutečněno dalších pět veřejných brigád za účelem zkrášlení veřejných prostranství v obci. Je vybudován například dřevěný rumpál nad obecní studnou.
 • Česká televize natáčela v Dobré Vodě další více než dvacetiminutový dokument s názvem Český západ režisérky Aleny Hynkové (odvysíláno v prosinci 2010).
 • Významná česká socioložka a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. navštívila v květnu Dobrou Vodu a Český západ.
 • Hejtman Karlovarského kraje pan Josef Novotný navštívil 19. ledna Dobrou Vodu a Český západ.
 • Český západ získal zdarma reklamu v systému Google AdWords. Dostal se do finální desítky neziskových organizací ČR v programu Google Grants. Nyní tak může propagovat nejen svou činnost, ale i výrobky dílen.

Rok 2011

 • Pořádání již třetího ročníku tanečního festivalu romských souborů Teplá tančí v městě Teplá.
 • Český západ otevírá nové a rozšířené prostory textilní a keramické dílny v Dobré Vodě.
 • Probíhá třetí ročník projektu Společně v Dobré Vodě, obyvatelé Dobré Vody se scházejí na čtyřech brigádách (stavba sušáků, kolotoče, nového pískoviště, stojanů na kola).
 • Český západ kromě dosavadních lokalit Dobrá Voda, Nová Farma, Služetín nabízí terénní programy v nových lokalitách Toužim, Teplá, Poutnov, Pěkovice, Křepkovice a Mrázov.
 • Z důvodu státního smutku se nekoná tradiční putování k živému Betlému.

 

Rok 2012

 • Probíhá částečná rekonstrukce prostor textilní dílny v Hájence – zateplení.
 • změna výkonného ředitele, Soňa Vašíčková ukončuje své působení v této funkci (18. 3. 2010 – 31. 7. 2012).
 • Novou výkonnou ředitelkou se 15. října stává Mgr. Eva Halbrštátová.
 • V Dobré Vodě se konají 3 veřejné brigády v rámci 4. ročníku projektu Společně v Dobré Vodě.
 • Český západ získává akreditaci na kurz Komunitní práce: jak efektivně pracovat v sociálně vyloučených lokalitách? V říjnu až prosinci probíhá jeho první pilotní běh.
 • Je spuštěn nový eshop na adrese eshop.cesky-zapad.cz
 • Na Nové Farmě probíhají první tvořivé kurzy.
 • Český západ se stal plátcem DPH.

Rok 2013

 • Český západ vydává v papírové podobě metodiku komunitní práce, na jejíž tvorbě spolupracoval s organizací Cheiron T, o.p.s. a FHS Univerzity Karlovy.
 • Český západ se 31. 12. 2013 transformuje v obecně prospěšnou společnost a jeho nový oficiální název je Český západ, o.p.s.

Rok 2014

 • Nový rok zahajujeme s názvem Český západ, o.p.s. a upraveným logem.

Rok 2015

 • Ve čtvrtek 14. 5. 2015 bylo za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové  a dalších hostů otevřeno nové komunitní centrum Českého západu v Dobré Vodě. Stalo se tak po roční rekonstrukci, která se uskutečnila v rámci projektu Revitalizace centra sociálních služeb Dobrá Voda, financovaného z prostředků Evropské Unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného operačního programu. Nové komunitní centrum by mělo Českému západu přinést zlepšení podmínek pro pořádání vzdělávacích i volnočasových aktivit a k poskytování sociálních služeb. Nově bude k dispozici plně vybavený sál, truhlářská a keramická dílna a hovorna. Objekt se také stává sídlem organizace a zázemím pro pracovníky.

Rok 2016

 • Český západ má od 1. dubna 2016 novou ředitelku. Petra Vodenková vystřídala ve funkci Ladislava Lega, který se jako předseda správní rady společnosti, ujal vedení na přechodnou dobu v srpnu 2015.
 • 18. prosince 2016 oslavil Český západ již 15. výročí svého založení. Nadělili jsme si proto nové slavnostní logo, které nám bude po celý rok tuto událost připomínat,  uspořádali jsme oslavu s narozeninovým dortem a řadu dalších aktivit.

Rok 2017

 • Od tohoto roku máme nové webovky!