Fighting Social Exclusion Through Sport / Erasmus+/Paris

Ve dnech 4.12. – 12.12. 2017 se několik pracovníků Českého západu, o.p.s. zúčastnili mládežnické výměny na téma „Boj proti sociálnímu vyloučení skrz sport“. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Tato akce probíhala na okraji Paříže, mezi zúčastněními skupinami byly Francouzi, jakožto hostitelská organizace, dále pak Španělé, Němci, Rumuni, Bulhaři a samozřejmě Češi.

Bojování proti sociálnímu vyloučení se může zdát z pohledu vzdělaného, úspěšného bělocha, jako něco, co neexistuje. Díky této mládežnické výměně, jsme měli možnost se vžít do role člověka, který bojuje se sociálním vyloučením. Pomocí různých simulačních situací, jsme mohli na vlastní kůži zjistit, jakým způsobem se chová okolí ve chvíli, kdy naše barva kůže nezapadá do majoritní skupiny. Začarovaný kruh sociálního vyloučení je problém, se kterým se potýká řada lidí v našem okolí, a dokonce někdy i my sami. Vzpomeňme si, jaké to pro nás bylo třeba na základní škole…

Jak se dá bojovat se sociálním vyloučením? Právě sport je něco, kdy nezáleží na barvě kůže, pohlaví ani náboženství. Při hraní fotbalu či házené jsme si znovu mohli uvědomit, že každý člověk je v něčem výjimečný a nezáleží na vnější slupce, ale na tom, co je uvnitř. A v tuto chvíli jsme hráli jako jeden tým, jako jedna rodina.

Petra Markéta Vodenková

   

 

    

     

Národní potravinová sbírka 2017

 www.potravinypomahaji.cz

             Český západ, o. p. s. se jako již několik let zapojuje jako organizace zajišťující jedno z odběrných míst národní potravinové sbírky. Letos to byl již opakovaně OD Globus v Jenišově. Národní potravinová sbírka 2017 ukázala, že i v dnešní době není osud znevýhodněných lidí společnosti lhostejný. Stanoviště Globus letos vybralo cca. 1,8 tun potravin a hygienických potřeb. Hlavním organizátorem byla organizace „Byznys pro společnost“ ve spolupráci s Armádou spásy či Charitou ČR a jiné. Mezi zástupci obchodní sítě byli např. Globus, Tesco, Billa, Kaufland a další.

Všem přispěvatelům děkujeme!

 

13. 7. 2017

Ve dnech 10.6. – 20.6. 2017 se tři pracovníci organizace Český západ o.p.s. vypravili na tréninkový kurz pro pracovníky neziskových organizací zaměřený na práci s romskou mládeží. Akce byla realizována v rámci programu Erasmus +, který umožňuje vzdělávání i lidem, kteří jsou již v praxi. Organizační zajištění akce bylo v rukou  české neziskové organizace Tmelník o.s. Tato organizace zajišťuje velké množství aktivit pro mladé od 13 let, a to nejen v okolí Mělníka, ale díky partnerům i jinde, včetně zahraničí. Většinou se jedná o aktivity financované z programů EU. Mezi zúčastněnými byli nejen rumunští, ale i srbští, makedonští, italští, polští a čeští pracovníci neziskových organizací. Kurz probíhal v rumunském Banátu ve vesničkách Milcoveni a Berlište. Přičemž druhá z nich je obcí s poměrně početnou romskou komunitou   čítající asi 20 – 25 romských rodin. Mladí dobrovolníci, kteří tvořili převážnou část účastníků akce, měli možnost kromě načerpání spousty informací z historie i kultury Romů a teoretických informací o práci v komunitě, tyto své poznatky ověřit v praxi přímo při kontaktu s místními obyvateli. I když čas na práci v místě konání byl vzhledem k délce pobytu krátký, podařilo se navázat první kontakty a zrealizovat drobné seznamovací aktivity, které mohou účastníci přenést do svých neziskových organizací a díky tomu dále pokračovat v práci s komunitou tak, jak v Rumunsku začali. Z pohledu naší organizace bylo velkým přínosem především to, že došlo k navázání kontaktů se zahraničními organizacemi, které pracují s Romy a také s romskými představitel, kteří se snaží pracovat s Romy i pro Romy na mezinárodní úrovni. Doufáme, že se staneme součástí těchto mezinárodních aktivit, protože tato spolupráce může být mimo jiné velmi dobrým způsobem, jak podpořit u mladých jejich sebevědomí a chuť vzdělávat se.

1. 6. 2017

K našim 15. narozeninám, které celý rok slavíme, jsme se rozhodli nadělit si nové webové stránky. V tuto chvíli tedy na těchto stránkách nepřibývají nové příspěvky ani aktualilty, vše se rozeběhne nově! Snad již brzy!