Květen 10, 2019

Projekt zaměstnanosti mužů sociálně vyloučené romské komunity v Dobré Vodě

Cílem projektu je rekonstrukce dvou objektů v Dobré Vodě v majetku Opatství Nový Dvůr, které budou následně využity k sociálně pracovní rehabilitaci členů místní romské komunity jeden objekt bude využit pro zkvalitnění sociální práce Českého západu, do jehož týmu jsou zapojováni lidé z romské komunity. Druhý objekt by v budoucnu měl sloužit jako centrum zemědělských činností (chov zvířat na okolních pastvinách, pěstování zemědělských plodin, ovoce zeleniny).

Záměrem projektu je podpora obnovení vztahu k práci v zemědělství – Romové byli v 70. a  80. letech minulého století přesídleni do zdejšího kraje z Východního Slovenska, protože místní státní zemědělské podniky neměli dostatek pracovníků. Jejich pracovní zkušenost je především z prací v zemědělství a prací v lese. Nikdy nepotřebovali vyšší úroveň vzdělání. V romské komunitě je vztah ke vzdělání na velmi nízké úrovni. Většina nepokládá vzdělání za potřebné. Společenské procesy po roce 1989 způsobily zásadní snížení  možnosti uplatnění v oblasti práce v lese a v zemědělství. Dílčím cílem je vytvořit vztah k pracovnímu prostředí tím, že ho budou členové komunity sami budovat a pokusit se změnit negativní postoj ke vzdělávání zařazením vzdělávacích kurzů.

Mezi očekávané výsledky patří posílení sebevědomí sociálně vyloučených občanů (především romských mužů), aby objevili vlastní jedinečnost, aby byli schopni řešit problémy svépomocí a měli svůj život i život svých rodin ve vlastních rukou.

Doba trvání projektu je od 11. 5.2018 do 10. 5. 2020.

Projekt se realizuje díky roční finanční podpoře ve výši 40.000 EUR získané od Renovabis, ze zdrojů Českého západu v hodnotě 700 EUR a od Opatství Nový Dvůr v částce 8.000 EUR.