Červenec 29, 2017

Poslání

Posláním Českého západu je zmírňovat sociální vyloučení v Karlovarském kraji a zvyšovat schopnost obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách uspět ve většinové společnosti. Český západ se také snaží působit proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Naším cílem je budovat občanskou společnost, kterou charakterizuje zájem občanů o řešení věcí veřejných, a kde mají všichni stejná práva a přístup ke službám.

Český západ svého poslání dosahuje především:

  • poskytováním sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a to sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a terénních programů,
  • zplnomocňováním sociálně vyloučených obyvatel prostřednictvím metody komunitní práce
  • podporou vzděláván a organizováním volnočasových aktivit pro děti a mládež
  • podporou dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím veřejně a obecně prospěšných prací.

Český západ a jeho pracovníci podporují svou činností jak jednotlivce, tak v rámci komunitní práce v Dobré Vodě a na Nové Farmě, celou komunitu. Směřujeme lidi, se kterými pracujeme, aby své obtížné životní situace řešili svépomocí a měli život ve svých rukou.