Červenec 29, 2017

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Číslo registrace služby: 6640080

Služba je poskytována od: 1. 1. 2007

Působnost: Služba je poskytována v regionech Toužimska a Tepelska.

Časy poskytování služby:

Po   7:30 – 18:00
Út   7:30 – 18:00
St    7:30 – 18:00
Čt    7:30 – 18:00
Pá   7:00 – 15:00

Základní činnosti služby:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Oblasti podpory rodin

Poskytování služby probíhá ve spolupráci s Karlovarským krajem a jeho regionálními kartami, kde jsou definovány oblasti potřeb klientů. Jedná se především o:

 • zprostředkování odborného poradenství,
 • podpora při zajišťování základních dokladů
 • podpora při vzdělávání
 • pracovní uplatnění
 • pomoc se zajištěním sociálních dávek a řešení dluhové problematiky
 • pomoc při hledání a udržení si bydlení
 • podpora v oblasti zdraví
 • rozvoj rodičovských kompetencí
 • kontakt se společenským prostředí

Forma služby

 • Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Cíle služby

 • Ve spolupráci s celou rodinou vytvářet podmínky pro vyrovnávání úrovně schopností a dovedností všech dětí z Dobré Vody vzhledem k jejich vrstevníkům a připravit je tak na vstup do mateřské a základní školy, a to ve spolupráci s jejich rodiči.
 • Podporovat studenty při přestupu ze ZŠ na SŠ a podporovat (doprovázení) stávajících studentů během studia (doučování, materiální podpora) tak, aby svá studia dokončili.  Zlepšit spolupráci s učiteli tak, aby vedla ke zvyšování školní úspěšnosti a zvyšování motivace pro další studium.
 • Podporovat dospělé členy rodin při uplatňování se na trhu práce.
 • Nabízet rodinám s dětmi z Dobré Vody každodenní bezpečný, inspirativní prostor, kde se usiluje o zmírnění sociálního vyloučení a pozitivní změnu v životním způsobu dětí i jejich rodičů.
 • Zajistit preventivní vzdělávací programy zaměřené na hospodaření s financemi, na problematiku závislostí – gamblerství, drogovou prevenci, na sexuální výchovu a výchovu k zodpovědnému rodičovství.
 • Poskytnout rodinám a dětem možnost smysluplně trávit volný čas a skrze společné aktivity rozvíjet jejich tvořivý potenciál, zlepšovat vzájemné vztahy, zvyšovat jejich sebevědomí a vést děti ke zklidnění a soustředěné práci.

Cílová skupina

 • Rodiny s dětmi, které se ocitly v sociálně nepříznivé situaci.

 

V případě potřeby nám můžete zaslat podnět, připomínku či stížnost.

Podat podnět online:Informace a formulář ke stažení ZDE.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytované za finanční podpory Karlovarského kraje.