Díky programům prevence se uskutečnily aktivity pro děti

Český západ pro děti z Toužimska a Tepelska připravil dva zajímavé letní příměstské tábory a několik dalších přednášek o zdravotní a bezpečnostní prevenci. Děti tak například navštívily lanové centrum a protidrogový vlak, osobně se seznámily s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotní záchranáři) a vyzkoušely si základy sebeobrany. Děkujeme všem zúčastněným a Karlovarskému kraji za finanční podporu! Aktivity pro děti byly realizovány v rámci projektů Vzdělávání s integrovaným záchranným systémem a Protidrogový tábor.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Český západ má nového ředitele

Ředitelem společnosti byl s účinností od září 2019 správní radou jmenován Ondřej Fábera, který dříve působil například jako konzultant regionálních rozvojových projektů, cyklokoordinátor, kavárník, učitel nebo tajemník městského úřadu. Jeho prioritou je udržet nastavenou úroveň poskytovaných sociálních služeb, zintenzivnit komunitní práci v Dobré Vodě a regionální spolupráci na Toužimsku, Tepelsku a Bochovsku, posílit fundraising a finanční hospodaření organizace, najít udržitelné řešení bydlení v dobrovodském paneláku, stabilizovat pozitivně motivovaný pracovní tým Českého západu a pokud možno se u toho všeho usmívat na své okolí.

Více informací o novém řediteli:
https://cz.linkedin.com/…/ond%C5%99ej-f%C3%A1bera-66a54512a…

Férová snídaně 2019

V sobotu 11. května od 9:30 se v Teplé uskuteční piknik na podporu pěstitelů – Férová snídaně. Teplá se tak přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno a často navíc pracují v nedůstojných nebo dokonce nebezpečných podmínkách.

 

Jste srdečně zváni.

 

Workcampu Rödental u Coburgu v SRN

Naše organizace se zúčastnila společně se svými uživateli služby SAS třínárodnostního Workcampu Rödental u Coburgu v Německé spolkové republice. Celkem se účastnilo 35 mladistvých ze třech zemí a to z České republiky (Český západ), z Jižního Tyrolska (Weiß-Kreuz-Jugend) a z Bavorska (THW-Jugend Bayern). Hlavním tématem tohoto setkání bylo „Rozpoznávání limitů, překonání sebe sama, prožívání vlastních limitů“ a to v týdnu od 11. srpna do 18. srpna 2018. Fotky můžete najít také na našem Facebooku.