Workcampu Rödental u Coburgu v SRN

Naše organizace se zúčastnila společně se svými uživateli služby SAS třínárodnostního Workcampu Rödental u Coburgu v Německé spolkové republice. Celkem se účastnilo 35 mladistvých ze třech zemí a to z České republiky (Český západ), z Jižního Tyrolska (Weiß-Kreuz-Jugend) a z Bavorska (THW-Jugend Bayern). Hlavním tématem tohoto setkání bylo „Rozpoznávání limitů, překonání sebe sama, prožívání vlastních limitů“ a to v týdnu od 11. srpna do 18. srpna 2018. Fotky můžete najít také na našem Facebooku.