10. 6. 2015

Lepší budoucnost pro romské děti a mládež

Karlovarský kraj // Teplá, Toužim – Dobrá Voda // 17. 5. 2015
Český západ, o.p.s. zahájil realizaci projektu Lepší budoucnost pro romské děti a mládež. Financován bude z grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace, který bude krýt 89,82% celkových nákladů na projekt, tedy 950 000 z 1 057 673 korun. Cílem projektu, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnsa a Norska, je poskytnout podporu romským rodinám ze sociálně vyloučených oblastí Toužimska a Tepelska tak, aby romské děti a mládež byly v budoucnu schopné zařadit se plnohodnotně do většinové společnosti a mohly uspět na trhu práce a mimo vyloučenou lokalitu. Podpora se bude týkat motivace dětí, rodičů a mládeže v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit a předškolní výchovy. Více informací najdete v tiskové zprávě na www.

Tento záznam byl publikován v Články . Uložit odkaz do záložek.