18. 8. 2015

V Dobré Vodě proběhla druhá letošní veřejná brigáda

Dobrá Voda // Toužím // Karlovarský kraj

V sobotu 8. 8. 2015 proběhla v Dobré Vodě druhá letošní veřejná brigáda

 

V sobotu 8. 8. 2015 proběhla v Dobré Vodě druhá letošní veřejná brigáda. Zúčastnilo se jí přes 50 osob. Účelem akce bylo zhotovit a v blízkosti komunitního centra Českého západu o.p.s. instalovat pódium, ale nezůstalo jenom u něj.
Ráno od 9.30 hodin se brigádníci zapisovali do skupin, podle toho, které aktivitě se chtěli věnovat. V nabídce byla úprava živého plotu, natírání, úprava bylinkové zahrady, úklid sutě u špýcharu, úklid za panelákem a čištění altánu s rumpálem. Jedna skupina se věnovala pódiu, které bylo hlavním tématem brigády. Vlastní skupinku, kterou zaujalo hlavně natírání, vytvořily i děti. Nezahálely ale ani ženy v kuchyni a v tom horku připravovaly pro brigádníky oběd – polévku a kuře s bramborem. Průběžně je také zásobovaly studenou vodou. Na práci i následný úklid dohlíželi šéfové skupin.
Po 14. hodině došlo ke slavnostnímu „otevření“ pódia za přítomnosti přihlížejících i milých hostů z kláštera Nový Dvůr. Proslovu se ujal zastupující ředitel Českého západu, o.p.s. Bc. Ladislav Lego, který vyzdvihl význam těchto aktivit a poděkoval brigádníkům. Díky zopakoval a podporu vyjádřil také bývalé ředitelce instituce Mgr. Evě Halbrštátové, která ze zdravotních důvodů ze své funkce před několika dny odstoupila a požádala o řízení Českého západu právě předsedu správní rady.
Na závěr slavnostního ukončení brigády se na pódiu tančilo a zpívalo. Český západ také při této příležitosti navštívily kolegyně z nadace Via, která stavbu pódia financovala. Z příspěvku Úřadu vlády byla hrazena vlastní brigáda.

Tento záznam byl publikován v Články . Uložit odkaz do záložek.