12. 9. 2016

Český západ o.p.s. otevírá dluhovou poradnu

Dobrá Voda/Toužim, Nová Farma/Teplá//12.9.2016

Od září 2016 funguje na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji Dluhová poradna Českého západu o.p.s.. Dluhová poradna bude mít dvě pobočky – kancelář v Toužimi na náměstí Jiřího z  Poděbrad 104 a v Teplé – kde vhodné prostory stále hledáme. Poradna bude působit také „v terénu“ – bude tedy možné za klienty dojet přímo do místa jejich bydliště na základě smluvení schůzky po telefonu. Mezi hlavní služby dluhové poradny bude patřit poradenství v dluhové problematice, informace k exekucím, předluženosti a soudnímu řízení, řešení dluhů pomocí oddlužení, pomoc s vyjednáním splátkového kalendáře, vyjednávání s věřiteli a další.

Dluhová poradna vzniká díky tříletému projektu „Pryč ze začarovaného kruhu sociálního vyloučení“, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu. Tento tříletý projekt v sobě kromě dluhové problematiky – kterou bude zajišťovat dluhový poradce a také externí právník, zahrnuje i další nové odborné služby, jež budou mít úzkou návaznost na terénní sociální práci. Bude se jednat o zdravotně-sociální podporu v podobě zdravotní asistentky, jejíž dostupnost by měla zlepšit přístup obyvatel sociálně vyloučených lokalit ke svému zdraví, a to především v oblasti prevence a včasné diagnostiky případných onemocnění.   Dále zajistíme psychologickou a psychoterapeutickou podporu pro lidi, kteří v důsledku celkově obtížné životní situace trpí psychickými potížemi a někdy i duševními chorobami, ale také těžkými závislostmi, které nejsou včas anebo vůbec řešeny. Dostupnost psychologických i psychiatrických služeb je v regionu totiž naprosto nedostatečná.  Pro potřeby klientů začne také fungovat mentor, který je bude doprovázet při jednání s úřady, lékaři a zdravotnickými zařízeními, zařízeními sociálních služeb a dalšími relevantními subjekty, které řeší problémy spojené s dluhy, závislostmi a zdravotní péčí.

Projekt „Začarovaný kruh“ vnímám tak trochu jako své adoptivní dítě. Nebyla jsem u jeho zrodu ani příprav, přišla jsem však do organizace těsně před tím, než začalo období jeho realizace. Před nástupem do organizace jsem se s ním podrobně seznámila a ještě z pozice krajského úředníka v sociální oblasti, jsem dospěla k závěru, že projekt svým zaměřením „uhodil hřebíček na hlavičku“ a je zacílen do regionu, kde je potřeba takových služeb opravdu vysoká. Mojí snahou je, aby byl projekt prospěšný nejen pro stávající klienty sociálních služeb, které organizace poskytuje, ale aby byl dostupný i pro další obyvatele žijící v této oblasti. V případě, že se absence takových služeb v oblasti potvrdí a zároveň si organizace ověří v rámci projektu své schopnost takovou službu poskytovat, budeme případně uvažovat o rozšíření naší činnosti o tuto službu. Doufám tedy, že své adoptivní dítě šťastně provedu obdobím realizace až do období dospělosti a že z něj potom „něco bude“. Komentuje zahájení projektu ředitelka Českého západu o.p.s. Mgr. Petra Vodenková.

Český západ poskytuje lidem ze sociálně vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Poutnov, Horní Poutnov, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Hoštěc, Mrázov) sociální služby a pomáhá jim řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a kontaktu s majoritou. Více informací o činnosti organizace lze získat na www.cesky-zapad.cz nebo www.facebook.com/Ceskyzapad.