10. 9. 2015

Rozloučení s ředitelkou Českého západu Mgr. Evou Halbrštátovou

Ve čtvrtek 3. 9. 2015 se konalo smuteční rozloučení s ředitelkou Českého západu Evou Halbrštátovou. Kostel Sv. Bartoloměje na pardubickém Náměstí Republiky byl plný zarmoucených lidí, kteří Evu znali z jejího působení v Pardubicích, Praze, Plzni,Dobré Vodě i odjinud. Na mši, kterou celebroval plzeňský biskup Mons. František Radkovský za účasti dalších významných a Evě blízkých řečníků – opata Kláštera Dobrá Voda Doma Samuela a P. Alvara z Koinonie Jan Křtitel v Plzni, se nedá zapomenout. Připomenuty byly různé okamžiky jejího života, ale to nejdůležitější vyřkl na závěr ve své řeči na rozloučenou P. Alvaro: „Ve svém životě stavěla mosty jednoty mezi křesťany náležejícími k různým ekleziálním formám; věřila v jednotu a pracovala pro jednotu Kristova těla.“
Eva rozdávala do posledních chvil a ve prospěch Českého západu působí i nadále. Díky ní o něm stoupá povědomí i ve východních Čechách. A to by ji určitě velmi těšilo stejně tak, jako uznalá slova zástupce hejtmana Karlovarského kraje – Bc. Miloslava Čermáka, uvedená na facebooku dne 4. září 2015:
„Odchod ředitelky Českého západu Evy Halbrštátové, která prohrála svůj boj s těžkou nemocí, je pro Karlovarský kraj bolestivou ztrátou. Náročná práce ve vedení společnosti Český západ, která v Dobré Vodě a na Toužimsku dlouhá léta pomáhá lidem ohroženým sociálním vyloučením, se musí dělat s obrovskou energií a nasazením, ale i s láskou k bližním. A právě paní Eva Halbrštátová dokázala od roku 2012 pozvednout kredit společnosti, úspěšně řídit její aktivity a ještě vzít na svá bedra práci spojenou s revitalizací centra sociálních služeb v Dobré Vodě. Bude chybět nejen svým blízkým, ale také lidem, kterým dávala naději a uměla je nasměrovat na správnou cestu, spolupracovníkům a kolegům.“

Tento záznam byl publikován v Články . Uložit odkaz do záložek.